BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burgiel Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Postawy konsumentów wobec zachowań z zakresu konsumpcji wspólnej - czy ekonomia współdzielona ma szanse na upowszechnienie?
Consumers' Attitudes Towards Collaborative Consumption Behaviours - Does Sharing Economy Have a Chance?
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 29-38, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Teoria konsumpcji, Ekonomia współdzielenia
Consumer behaviour, Consumption, Consumption theory, Sharing economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania była charakterystyka stosunku polskich konsumentów wobec głównych zachowań reprezentujących tak zwaną konsumpcję wspólną, czyli pożyczania, dzielenia się, przekazywania niepotrzebnych rzeczy oraz zakupu i odsprzedaży używanych rzeczy. Na tej podstawie poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy ten rozwijający się na Zachodzie trend ma szanse na podobną popularność w Polsce. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 roku na celowo dobranej próbie złożonej z 400 konsumentów. Dane dowodzą, że badani konsumenci, szczególnie młodsi i lepiej wykształceni, są dość przychylnie nastawieni do analizowanych aktywności z zakresu sharing economy. Nie oznacza to jednak, że popularyzacja tej idei w Polsce jest pewna.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to characterize the Polish consumers' attitudes towards major behaviours representing collaborative consumption, i.e. borrowing, sharing, donating things, as well as purchase and resale of the second-hand goods. On this basis we try to answer the question whether this growing Western trend has a chance for a similar popularity in Poland. In the study we use the results of a survey conducted in 2013 on a convenience sample consisting of 400 adult consumers. The data show that respondents, particularly younger and better educated, have fairly favourable attitude towards the analysed activities. This does not mean, however, that popularization of the sharing economy in Poland is certain.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
  2. Anonim (2013). The Rise of the Sharing Economy. The Economist, Mar 9. Pobrane z: http:// www.economist.com/news/leaders/21573104-internet-everything-hire-rise-sharingeconomy (18.11.2015).
  3. Bauwens, M., Mendoza, N., Iacomella, F. (2012). Synthetic Overview of the Collaborative Economy. Pobrane z: http://p2p.coop/files/reports/collaborative-economy-2012.pdf (12.11.2015).
  4. Belk, R. (1985). Issues in the Intention-Behavior Discrepancy. W: J.N. Sheth (red.), Research in Consumer Behavior (s. 1-34). T. 1. Greenwich: JAI Press.
  5. Botsman, R., Rogers, R. (2010). What's Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. New York: Harper Business.
  6. Burgiel, A. (2014). Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku. Marketing i Rynek, 8, 1009-1014.
  7. Burgiel, A. (2015). Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów. W: E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji (s. 153-192). Warszawa: Wolters Kluwer.
  8. Eckhardt, G.M., Belk, R., Devinney, T.M. (2010). Why Don't Consumers Consume Ethically? Journal of Consumer Behaviour, 9, 426-436.
  9. Vermeir, I., Verbeke, W. (2006). Sustainable Food Consumption: Exploring the Consumer "Attitude - Behavioral Intention" Gap. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19, 169-194.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu