BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowicz Joanna (Akademia Morska w Gdyni), Rybowska Agnieszka (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Zachowania konsumentów województwa pomorskiego na rynku kawy naturalnej jako przesłanka działań marketingowych
Consumer Behavior Pomorskie Province on the Market of Natural Coffee, as a Condition of Marketing Activities
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 7-19, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Używki, Kawa, Rynek kawy, Import kawy
Substances, Coffee, Coffee market, Coffee import
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstract
Badanie przeprowadzono w grupie 424 osób zamieszkujących miasta o różnej wielkości i wsie. Miało ono na celu diagnozę zachowań konsumentów z województwa pomorskiego na rynku kawy naturalnej. Ocenie zostały poddane między innymi: czynniki wyboru określonej marki kawy, marki kawy najczęściej wybierane przez badanych, lojalność wobec marki, sposób parzenia, miejsce zakupu kawy. Sprawdzono, na ile płeć, miejsce zamieszkania i wiek wpływają na wybory dokonywane przez konsumentów. Uzyskane dane są dobrym punktem wyjścia do segmentacji konsumentów przez podmioty zajmujące się dystrybucją, importem zarówno samej kawy naturalnej, jak i urządzeń, które mielą i parzą kawę ziarnistą i mieloną.(abstrakt oryginalny)

The study was conducted in a group of 424 people living in cities of different sizes and villages. The study was aimed at the diagnosis of consumer behavior from the Pomeranian Province on the market of natural coffee. They have been assessed, among other things: selection factors particular brand of coffee, coffee brand chosen most often by respondents, brand loyalty, brewing method, a place to buy coffee. Verified as gender, place of residence and age affect the choices made by consumers. The data obtained is a good starting point for segmentation of consumers by entities engaged in the distribution, import of both the natural coffee as well as devices that grind and brew coffee using beans and ground.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
 2. Falkowski, A., Tyszka, T. (2002). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.
 3. Hopej, M., Kral, Z. (red.). (2011). Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 4. ICO (2015). Imports of Coffee by Selected Importing Countries. Pobrane z: www.ico.org/ prices/m4-imports.pdf (6.11.2015).
 5. ICO (2016). Total Production by All Exporting Countries. Pobrane z: www.ico.org/prices/ po-production.pdf (10.01.2016).
 6. Jiang, P., Rosenbloom, B. (2005). Customer Intention to Return Online: Price Perception, Attribute-level Performance, and Satisfaction Unfolding over Time. European Journal of Marketing, 39, 1-2, 150-174.
 7. Karczewska, M. (2010). Determinanty zachowań konsumenckich na rynku. W: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych (s. 475-484). Kraków.
 8. Kobielska, Z. (2009). Kawa nie boi się ryzyka. Fresh & Cool Market, 7, 15-17.
 9. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
 10. Kowalski, W. (2010). Wszystko rynku kawy, Efix Dom Maklerski. Pobrane z www.efixpolska. com/C/dwn/ae/coffee.pdf (6.11.2015).
 11. Lenart, B., Sikora T. (2001). Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (28), 95-106.
 12. Portal Spożywczy (2015). Pobrane z: www.portalspozywczy.pl/kawa-herbata/wiadomosci/ kawa-w-polsce-prawie-najtansza-w-europie,121495_1.html (26.10.2015).
 13. Reichheld, F., Schefer, P. (2000). E-loyalty: Your Secret Weapon on the Web. Harvard Business Review, 78, 4, 105-113.
 14. Skawińska, E. (red.). (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Warszawa-Poznań: PWN.
 15. Trijp van, H.C.M., Schifferstein, H.N.J. (1995). Sensory Analysis in Marketing Practice: Comparison and Integration. Journal of Sensory Studies, 10, 127-147.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu