BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Caban-Piaskowska Katarzyna (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
Title
Design management jako odpowiedź na wyzwania stawiane przez konsumentów przyszłości
Design Management as the Answer to the Challenges Posed by Future Consumers
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 57-64, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zarządzanie wzornictwem, Wzornictwo przemysłowe, Sztuka, Konsument, Profil konsumenta
Design management, Industrial design, Art, Consumer, Customer profile
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma na celu przedstawienie wyzwań stawianych przez konsumentów przyszłości z punktu widzenia design management. Konsumenci oczekują, że produkty, które będą im oferowane, będą ich zaskakiwały, że przedmioty codziennego użytku będą wyglądały inaczej i że będą niepowtarzalne. Spełnienie takich wyzwań będzie decydowało o przewadze konkurencyjnej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu koncepcji design management w funkcjonowaniu organizacji. Tekst powstał na podstawie wywiadu przeprowadzonego z wieloletnim pracownikiem Desy.(abstrakt oryginalny)

The article aims at presenting the challenges posed by future consumers from the point of view of design management. Consumers expect that the products offered to them will surprise them and that the things used everyday will look differently, will be unique. Living up to such expectations will be the decisive factor in terms of competition. It is possible thanks to implementing the concept of design management into the way an organization functions. The text was created on the basis of an interview with Desa's employee of many years.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Best, K. (2006). Design Management - Managing Design Strategy, Process and Implementation. Lausanne: AVA Publishing.
 2. Best, K. (2009). Design management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu. Warszawa: PWN.
 3. Blaich, R., Blaich, J. (1993). Product Design and Corporate Strategy: Managing the Connection for Competitive Advantage. New York: McGraw-Hill.
 4. Bonaccorsi, A. (2008). Search Regimes and the Industrial Dynamics of Science. Springer: Minerva.
 5. Borja de Mozota, B. (2006). The Four Powers of Design: A Value Model for Design Management. Design Management Journal, 17, 44-53.
 6. Bruce, M., Bessant, J. (2002). Design in Business: Strategic Innovation through Design. Edinburgh Gate: Pearson Education.
 7. Caban-Piaskowska, K. (2013). Design management - wybrane aspekty funkcjonowania multiinterdyscyplinarnych zespołów projektowych. Folia Oeconomica, 283, 57-67.
 8. Cooper, R., Press, M. (1995). The Design Agenda: A Guide to Successful Design Management. Chichester: John Wiley & Sons.
 9. Farr, M. (1965). Design Management. Why is it Needed Now? Design Journal, 200, 38-39.
 10. Farr, M. (1966). Design Management. London: Hodder and Stoughton.
 11. Gorb, P. (1990). Design as a Corporate Weapon. W: P. Gorb (red.), Design Management (s. 1-9). London: Papers from the London Business School. Architecture, Design and Technology Press.
 12. Gorb, P. (1990). Introduction: What is Design Management. W: P. Gorb (red.), Design Management (s. 67-80). London: Papers from the London Business School. Architecture, Design and Technology Press.
 13. Kotler, Ph., Rath, G.A. (1984). Design: A Powerful But Neglected Strategic Tool. Journal of Business Strategy, 5, 16-21.
 14. Lorenz, C. (1987). The Design Dimension: The New Competitive Weapon for Business. Oxford: Blackwell Publisher.
 15. McBride, M. (2007). Design Management: Future Forward. Design Management Review, 18, 17-22.
 16. Turner, R., Topalian, A. (2002). Core Responsibilities of Design Leaders in Commercially Demanding Environments. London: Design Leadership Forum Inaugural Session.
 17. Veryzer, R.W. (2000). Design and Consumer Research. Design Management Journal, Academic Review, 1, 64-73.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu