BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyczkowska Joanna (Politechnika Koszalińska)
Title
Zachowania klientów indywidualnych wobec działań marketingowych operatorów logistycznych
The Behaviour of Customers Marketing Activities Logistics Operators
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 89-98, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Logistyka, Logistyka marketingowa, Klient
Logistics, Marketing logistics, Customer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule został zaprezentowany proces zakupowy usługi logistycznej w przypadku klienta indywidualnego. Instrumenty marketingowe wpływające na zachowanie nabywców są związane z kształtowaniem kompozycji marketingowej przez operatorów logistycznych na rynku polskim. Konsumenci skupiają się tylko na niektórych czynnikach wpływających na kształtowanie oferty usługowej. Określenie pozycji usług logistycznych na rynku polskim może wpłynąć na zmianę działania przedsiębiorstw TSL.(abstrakt oryginalny)

The paper was presented the process of purchasing logistics services for individual customers. Marketing tools that affect the behavior of buyers are associated with the formation of the marketing mix by logistics operators in the Polish market. Consumers focus on only some of the factors affecting the development of service offerings. Determination of the position of logistics services on the Polish market may change the operation of enterprises TSL. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Garbarski, L. (1998). Zachowanie nabywców. Warszawa: PWE.
  2. Kieżel, E. (red.). (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.
  3. Kieżel, E., Smyczek, S. (red.). (2011). Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. Warszawa: Placet.
  4. Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowanie nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWN.
  5. Mruk, H., Pilarczyk, B., Sławińska, M. (2012). Marketing. Koncepcje - strategie - trendy. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
  6. Perenc, J. (red.). (2008). Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
  7. Rosa, G., Peszko, K., Chrąchol, U. (2015). Zachowanie konsumentów a budowanie relacji na rynku edukacji wyższej. Handel Wewnętrzny, 3 (355).
  8. Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
  9. Witek, J. (2011). Zachowania konsumentów - wyzwaniem rynku. W: G. Rosa, J. Perenc (red.), Zachowania nabywców. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
  10. Żurawik, B., Żurawik, W. (1996). Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu