BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gregor Bogdan (Uniwersytet Łódzki), Kaczorowska-Spychalska Dominika (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
E-konsument w grupie wiekowej 55+
E-Consumer in the 55+ Age Group
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 111-120, rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Handel elektroniczny, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw
e-commerce, Elderly people, Ageing of the population
Note
streszcz., summ.
Abstract
Starzenie się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych jest postrzegane jako jeden z najbardziej widocznych trendów współczesnego świata. W efekcie potencjał rynku ukierunkowanego na klientów powyżej 55 roku życia zdecydowanie wzrasta. Seniorzy nie chcą być postrzegani jedynie przez pryzmat swoich lat i związanych z tym ograniczeń. Coraz częściej sięgają po produkty i rozwiązania zaawansowane technologicznie. W rezultacie ukształtowała się nowa kategoria klienta: e-senior, który aktywnie korzysta z komputera i możliwości internetu. Autorzy artykułu podjęli próbę określenia znaczenia e-commerce dla konsumentów powyżej 55 roku życia. Szczegółowo omówiono istotę ich zachowań nabywczych w przestrzeni on-line i przesłanki je determinujące. Prowadzone rozważania zostały poparte wynikami badań własnych autorów w omawianym zakresie.(abstrakt oryginalny)

The aging of societies in highly developed countries is considered one of the most noticeable trends of the modern world. As a result, the potential of the market targeted at customers over at the age of 55 is growing rapidly. Senior customers do not want to be perceived only through the prism of their age and related constraints. They increasingly often reach for technologically advanced products and solutions. Consequently, a new category of consumer has been born: e-senior who actively uses a computer and on-line possibilities. The authors of this paper made an attempt to determine the meaning of e-commerce for consumers over the age of 55. Particular emphasis was placed on the essence of their purchasing habits in on-line space and the reasons that determine them. The discussion was supported by the results of the authors' own research related to this issue. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarowska, Z., Jędruszek, B. (2012). Prawie 70% młodych ludzi robi zakupy w sieci. PMR. Pobrane z: http://www.research-pmr.com (19.10.2015).
 2. Belka, A. (2013). Premium w e-commerce. Marketing w Praktyce, 8, 28-30.
 3. Bonek, T., Smaga, M. (2012). Biznes w Internecie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Dejnaka, A. (2012). Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych. Warszawa: CeDeWu.
 5. Dutko, M. (2013). E-Biznes. Poradnik praktyka. Gliwice: Helion.
 6. Feldy, M. (2012). Sklepy internetowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Gemius Polska, Izba Gospodarki Elektronicznej (2015). E-commerce oczami internautów, E-commerce w Polsce 2015. Warszawa.
 8. Gordon, M. (2013). Jak przyciągnąć niekupujących. Marketing w Praktyce, 8, 40-41.
 9. Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). e-Commerce. Bydgoszcz-Łódź: Branta.
 10. Hille, P., Walsh, G., Cleveland, M. (2015). Consumer Fear of Online Identity Theft: Scale Development and Validation. Journal of Interactive Marketing, 30, 1-19.
 11. Hoffamann, M. (2015). e-Commerce, Raport strategiczny Internet 2014. Warszawa: IAB Polska, PWC.
 12. https://www.oecd.org/internet/ieconomy/2771174.pdf (17.10.2015).
 13. Jak się żyje osobom starszym w Polsce. GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematycz- ne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jak-sie-zyje-osobom- -starszym-w-polsce-,8,1.html (19.10.2015).
 14. Kołodziejska, M. (2012). Obiecujący rynek. Marketing w Praktyce, 8, 36-38.
 15. Kotarbiński, J. (2012). Starszy klient w sklepie. Marketing w Praktyce, 8, 41-43.
 16. Kozielski, R. (2012). Nadciąga "silver tsunami". Marketing w Praktyce, 8, 30-32.
 17. Norris, M., West, S. (2001). e-Biznes. Warszawa: Wyd. Komunikacji i Łączności.
 18. Prognoza ludności do 2030 roku. GUS. Pobrane z: http://www.stat.gov.pl (21.10.2015).
 19. Szpringer, W. (2000). Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja. Warszawa: Difin.
 20. Wałach, D., Wartość polskiego rynku commerce w 2015 r. Pobrane z: http://www.reseller- -news.pl/var/raport-wartosc-polskiego-rynku-e-commerce-w-2015r (19.10.2015).
 21. Żurawski, T. (2015). Jak mówić - bo warto - do 50+. Marketing w Praktyce, 2, 6-8.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu