BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeżewska-Zychowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kowalczuk Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Postrzeganie żywności o działaniu prozdrowotnym jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów
Perception of Health Promoting Foods as a Determinant of Consumers' Purchasing Behaviours
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 143-152, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zachowania konsumenta, Zdrowa żywność, Badania konsumenckie
Consumer behaviour, Health food, Consumer research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie znaczenia wybranych poglądów oraz informacji na produkcie w warunkowaniu skłonności konsumentów do nabywania pieczywa o zwiększonych walorach zdrowotnych. Ponadto przedstawiono znaczenie wybranych cech socjodemograficznych jako zmiennych różnicujących postrzeganie żywności o działaniu prozdrowotnym na przykładzie pieczywa. Ocenie poddano trzy koncepty pieczywa, w tym chleb pszenno-żytni bez informacji o zawartości soli, z oświadczeniem żywieniowym oraz zdrowotnym. Uwzględniono opinie badanych dotyczące ryzyka nadciśnienia, spożycia soli, smaku oraz zamiaru zwiększenia spożycia żywności o obniżonej zawartości soli. Badanie zrealizowano w 2015 roku w grupie 660 osób. (abstrakt oryginalny)

The paper was presented the process of purchasing The aim was to determine the importance of some beliefs and labels in conditioning consumers' willingness to buy bread with increased health benefits. The importance of some sociodemographic characteristics as variables differentiating the perception of food with health promoting effect on the example of bread was presented. Three concepts of bread were evaluated, including white wheat bread presented without information about the salt content, with nutrition and health claim. The opinions regarding the risk of hypertension, the salt intake, the taste as an important factor in food choice and the intention to increase the consumption of foods with reduced salt content were assessed. The study was carried out within a group of 660 adult consumer in 2015. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ares, G., Gambaro, A. (2007). Influence of Gender, Age and Motives Underlying Food Choice on Perceived Healthiness and Willingness to Try Functional Foods. Appetite, 49, 148-158.
  2. Lähteenmäki, L., Lampila, P., Grunert, K., Oeland, Ø., Äström, A., Martinsdottir, E. (2010). Impact of Health-Related Claims on the Perception of Other Product Attribute. Food Policy, 35 (3), 230-239.
  3. McCann, M.T., Walace, J.W., Robson, P.J., Rennie, K.L., McCaffrey, T.A., Welch, R.W. (2013). Influence of Nutritional Labelling on Food Portion Size Consumption . Appetite, 65, 153-158.
  4. Saba, A., Vassallo, M., Shepherd, R., Lampila, P., Arvola, A., Dean, M., Winkelmann, M., Claupein, E., Lähteenmäki, L. (2010). Country-Wise Differences in Perception of Health-Related Messages in Cereal-Based Food Product. Food Quality and Preference, 21, 385-393.
  5. Sekuła, W., Ołtarzewski, M., Ciskowska, W., Boruc, T. (2010). Spożycie soli w Polsce - sytuacja aktualna i zmiany w ostatnich latach. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 37 (5-6), 331-354.
  6. Sirieix, L., Delanchy, M., Renaud, H., Zepeda, I., Gurviez, P. (2013). Consumers' Perceptions of Individual and Combined Sustainable Food Labels: A UK Pilot Investigation. International Journal of Consumer Studies, 37, 143-151.
  7. Siro, I., Kapolna, E., Kapolna, B., Lugasi, A. (2008). Functional Food. Product Development, Marketing and Consumer Acceptance - A Review. Appetite, 51, 456-467.
  8. Urala, N., Lähteenmäki, L. (2004). Attitudes Behind Consumers' Willingness to Use Functional Foods. Food Quality and Preference, 15, 793-803.
  9. Verhagen, H., Vos, E. Francl, S., Heinonen, M., Van Loveren, H. (2010). Status of Nutrition and Health Claims in Europe. Archives of Biochemistry and Biophysics, 501, 6-15.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu