BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knap Renata (Uniwersytet Szczeciński), Włodarczyk Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zdrowotne i środowiskowe uwarunkowania decyzji konsumentów a tendencje rozwoju spożycia artykułów rybnych
Health and Ecological Determinants of Consumers' Decision vs. Trends in Consumption of Fish Products
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 165-175, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zdrowa żywność, Rynek przetworów rybnych, Decyzje konsumenckie
Health food, Fish products market, Consumer decision
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie tendencji w spożyciu ryb i produktów rybnych w Polsce na tle zmian w konsumpcji światowej w latach 2005-2014 oraz próba identyfikacji roli czynników ekologicznych w kształtowaniu tych tendencji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że konsumpcja ryb w Polsce wykazywała tendencję spadkową. Wynikało to głównie z wysokich cen i braku tradycji częstego spożywania artykułów rybnych, natomiast czynniki ekologiczne nie miały znaczącego wpływu na wielkość spożycia. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to identify trends taking place in the consumption of fish and fish products in the Polish society relating to consumption of fish in the world in period 2005-2014 and identification of the role of health and ecological determinants in this consumption. Based on analysis of the collected material was shown, that fish consumption in Poland has downward trends. This is mainly because of high prices and a lack of tradition of frequent consumption of fish products, while environmental factors had no significant effect on the volume of consumption. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analizy rynkowe. Rynek ryb stan i perspektywy (2004-2014). Warszawa: IERiGŻ.
 2. Apetyt Polaków na ryby i owoce morza ze zrównoważonych połowów. Wyniki badania konsumentów z Polski (2014). Pobrane z: https://www.msc.org/publikacje (26.11.2015).
 3. Ashe, F., Bjørndal, T. (1999). Demand Elasticities for Fish and Seafood. A Review, Globefish Special Series, 9.
 4. Ashe, F., Bjørndal, T., Gordon, D.V. (2005). Demand Structure for Fish. SNF Working Paper, 37/05.
 5. Budżety gospodarstw domowych 2014 - tablice przeglądowe 2000-2014. GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zy- cia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2014-r-,9,9.html (26.11.2015).
 6. Bywalec, C., Rudnicki, L. (1992). Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 7. FAO (2014). Food Outlook, October 2014. Rome.
 8. FAO (2015). Food Outlook, May 2015. Rome.
 9. FAOSTAT. Pobrane z: http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx (28.11.2015).
 10. Hryszko, K. (2013). Polacy nadal jedzą mało ryb. Szanse na znaczący wzrost spożycia są niewielkie. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Pobrane z: http://www.biznes.newseria.pl/news/polacy_nadal_jedza_malo,p1522677165 (26.11.2015).
 11. Kiełczewski, D. (2004). Konsumpcja a perspektywa trwałego i zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 12. Knap, R. (2011). Światowy handel rybami i produktami rybnymi. Teoretyczne przesłanki i realne uwarunkowania rozwoju. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 13. Knap, R. (2012). Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku ryb i produktów rybnych. Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec, 385-394.
 14. Kulikowski, T. (2012). Konsumpcja ryb i produktów rybnych w świetle danych statystycznych i ankietowych. Pobrane z: http://www.lgropolszczyzna.pl/pobierz/prezentacja_1_tomasz_kulikowski.pdf (26.11.2015).
 15. Rośnie spożycie ryb i owoców morza (2013). Pobrane z: http://www.dlahandlu.pl/analiza- -rynku/rosnie-spozycie-ryb-i-owocow-morza,41321.html (26.11.2015).
 16. Seafood Study 2015 (2015). Pobrane z: http://www.rybyznorwegii.pl/Downloads/Seafood- -study-2015 (26.11.2015).
 17. Seale, J., Regmi, A., Bernstein, J. (2003). International Evidence on Food Consumption Patterns. US Department of Agriculture, Technical Bulletin, 3, 1904.
 18. UNCTADstat. Pobrane z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (28.11.2015).
 19. Włodarczyk, K. (2013). Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu