BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kabalski Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Title
MSSF a ustawa o rachunkowości (14) : rozliczenia międzyokresowe
Source
Rachunkowość, 2015, nr 4, s. 18-24, rys., tab.
Keyword
Rozliczenia, Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Rachunkowość
Settlements, Accounting Act, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Accounting
Abstract
Zbliżamy się do końca cyklu artykułów poświęconych porównaniu postanowień ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF, przeprowadzonemu według poszczególnych grup bilansu.
Poczynając od "Rachunkowości" nr 3/2014, w kolejnych zeszytach omówiono: zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, aktywa i zobowiązania finansowe, rezerwy, rozrachunki oraz kapitał własny. Zostały jeszcze czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe, którym poświęcone jest poniższe opracowanie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Z. Fedak "Bilans", w książce Wydawnictwa Rachunkowość "Zamknięcie roku 2014", s. 78 i 118.
  2. Aktywa niematerialne, "Rachunkowość" nr 7/2014, str. 14.
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu