BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowski Paweł
Title
Dowóz pracownika do pracy - skutki podatkowe i składki ZUS
Source
Rachunkowość, 2015, nr 4, s. 34-37
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Opodatkowanie dochodów, Dojazdy do pracy
Individual income tax, Taxation of income, Commuting
Abstract
Pracownik jest obowiązany świadczyć pracę w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Obciąża go zatem koszt dojazdu i powrotu z pracy - jest to jego wydatek prywatny. Zapewnienie takich przejazdów przez pracodawcę zasadniczo powoduje więc powstanie przychodu u pracownika. Nie zawsze oznacza to jednak obowiązek naliczenia podatku i składek ZUS - spełniając odpowiednie warunki, można uniknąć obu danin. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu