BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Głowicka-Wołoszyn Romana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Poziom bezpieczeństwa finansowego a zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce
Level of Financial Security And Consumption Behavior of Polish Households
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 187-197, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Konsumpcja gospodarstw domowych, Bezpieczeństwo finansowe, Poziom konsumpcji
Consumption in household, Financial security, Consumption level
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bezpieczeństwo finansowe dla gospodarstw domowych stanowi podstawę do podejmowania decyzji finansowych, ma wpływ na stopień zaspokojenia potrzeb członków gospodarstwa, a więc na poziom ich życia. Głównym celem artykułu jest analiza zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w zależności od poziomu ich bezpieczeństwa finansowego w 2013 roku. Postawiony w artykule problem badawczy opracowano na podstawie danych surowych (indywidualnych) pochodzących z badań Budżety gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w 2013 roku. Badania te wykazały znaczące różnice w strukturze i poziomie konsumpcji pomiędzy gospodarstwami domowymi o różnym poziomie bezpieczeństwa finansowego. (abstrakt oryginalny)

Household financial security is an important factor in financial decision making processes that affect the level of personal need satisfaction and thereby the standard of living. The main objective of the paper is the analysis of the relationship between the level of financial security and consumption behavior of Polish households in 2013. The research drew on microdata from Household Budget Survey conducted by Central Statistical Office in 2013. The results showed existence of significant differences in the structure and level of consumption between households of different financial security levels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budżety gospodarstw domowych w 2013 roku. Warszawa: GUS (baza danych).
  2. Kerlin, J. (2014). Zabezpieczenie oszczędności gospodarstw domowych w polskim systemie finansowym. W: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji (s. 169-193). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  3. Kośny, M. (2013). Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
  4. Kozera, A., Stanisławska, J., Wysocki, F. (2013). Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na stopień zaspokojenia ich potrzeb mierzony kategorią minimum socjalnego. Marketing i Rynek, 11, 31-39.
  5. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011). Warszawa: GUS.
  6. Raczkowski, K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe . W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie (s. 305-306). Warszawa: Difin.
  7. Wołoszyn, A., Głowicka-Wołoszyn, R. (2015). Identification of Affluent Households in Poland by the Structure of Consumption Expenditures, Economic and Environmental Studies, 15, 3 (35/2015), 271-281.
  8. Wysokość minimum socjalnego. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Pobrane z: www.ipiss.com.pl (3.12.2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu