BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipowski Marcin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Poszukiwanie informacji w procesie zakupu usług
Information Searching in Services Purchasing Process
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 209-217, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Usługi, Informacja w podejmowaniu decyzji, Kanały informacyjne
Services, Information in decision making, Communication channels
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono problem multikanałowości w zachowaniach zakupowych konsumentów w odniesieniu do etapu poszukiwania informacji o usłudze. Autor analizuje problematykę wielokanałowych procesów zakupu, porównując kanał stacjonarny, telefoniczny i internetowy. Badania ilościowe zachowań konsumentów w odniesieniu do szerokiego spektrum usług pozwoliły scharakteryzować atrybuty analizowanych kanałów oraz determinan- ty intencji ich użycia. (abstrakt oryginalny)

The article raises the problem of consumers multichannel purchasing behavior in relation to the stage of searching for information about the service. The author analyzes the problems of multi-channel buying processes by comparing brick and mortal, telephone and on-line channels. Quantitative study of consumer behavior in relation to a wide range of services allows to characterize the attributes of the analyzed channels and determinants of intention to use them.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bondos, I. (2016). Komplementarność źródeł informacji o produktach trwałego użytku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie, 108 (35), 117-126.
 2. Bruggen, G.H., Antia, K.D., Jap, S.D., Reinartz, W.J., Pallas, F. (2010). Managing Marketing Channel Multiplicity. Journal of Service Research, 13 (3), 331-340.
 3. Kim, J.S., Ratchford, B.T. (2012). Consumer Choice and Use of Multiple Information Sources for Automobile Purchases. International Journal of Electronic Commerce, 16 (3), 7-40.
 4. Konuş, U., Neslin, A.S., Verhoef, P.C. (2014). The Effect of Search Channel Elimination on Purchase Incidence, Order Size and Channel Choice. International Journal of Research in Marketing, 31 (1), 49-64.
 5. Kwak, H. (2012). Self-disclosure in Online Media. An Active Audience Perspective. International Journal of Advertising, 31 (3), 485-510.
 6. Lipowski, M. (2015a). Czynniki warunkujące wykorzystanie kanałów sprzedaży usług finansowych w świetle teorii selekcji mediów. Handel Wewnętrzny, 3, 131-140.
 7. Lipowski, M. (2015b). How We Buy Services? - Preliminary Observation Results. Proceedings of the MakeLearn and TIIM, 1303-1310.
 8. Lipowski, M. (2016). Kanał komunikacji a kanał dystrybucji - zanikanie różnic i ich konsekwencje. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 254, 99-107.
 9. Neslin, S.A., Grewal, D., Leghorn, R., Shankar, V., Teerling, M.L., Thomas, J.S., Verhoef, P.C. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research, 9 (2), 95-112.
 10. Park, J.K., Chung, HE., Weon, S.Y. (2009). Is the Internet a Primary Source for Consumer Information Search?: Group Comparison for Channel Choices. Journal of Retailing and Consumer Services, 16 (2), 92-99.
 11. Peterson, R.A., Merino, M.C. (2003). Consumer Information Search Behavior and the Internet. Psychology and Marketing, 20 (2), 99-121.
 12. Ratchford, B.T., Talukdar, D., Lee, M.S. (2001). A Model of Consumer Choice of the Internet as an Information Sources. International Journal of Electronic Commerce, 5 (3), 7-21.
 13. Stern, L.W., El-Ansary, A.I., Coughlan, A.T. (2002). Kanały marketingowe. Warszawa: PWN.
 14. Trampe, D., Konuş, U., Verhoef, P.C. (2014). Customer Responses to Channel Migration Strategies Toward the E-channel. Journal of Interactive Marketing, 28 (4), 257-270.
 15. Vanheems, R., Kelly, J.S., Stevenson, K. (2013). The Internet, the Modern Death of a Salesman: Multichannel Retailing Impact. International Journal of Marketing Communications, 5 (2), 91-100.
 16. Verhoef, P.C., Kannan, P.K., Inman, J.J. (2015). From Multi-Channel Retailing to OmniChannel Retailing. Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing. Journal of Retailing, 9 (2), 174-181.
 17. Verhoef, P.C. Neslin, S.A., Vroomen, B. (2007). Multichannel Customer Management: Understanding the Research-Shopper Phenomenon. International Journal of Research in Marketing, 24, 129-148.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu