BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciniak Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Teoretyczne i praktyczne aspekty badania utajonych postaw konsumentów wobec marek
Theoretical and Practial Research Asspects of Implicit Attidudes of Consumers Towards Brands
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 231-240, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Badania konsumenckie, Zachowania konsumenta, Psychologia konsumenta, Badania marketingowe, Marka produktu
Consumer research, Consumer behaviour, Consumer psychology, Marketing research, Product brand
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest badanie utajonych postaw konsumenckich wobec marek realizowane przy użyciu testu IAT. W artykule przedstawione zostały geneza powstania oraz teoretyczne założenia tej techniki pomiaru. Zaprezentowano ponadto szczegółową procedurę badawczą zastosowaną w pomiarze utajonych postaw nabywców wobec marek czekolad należących do producentów oraz do pośredników handlowych, zrealizowanym przez zespół Katedry Rynku, Marketingu i Jakości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

Consumer attitudes towards brands may occur in the absence of conscious deliberation. The main goal of the paper is to outline the theoretical origins of the measurement of those non-conscious attitudes, as well as the fundamental assumptions of the Implicit Association Test (IAT). Author presents also the research procedure of empirical study on implicit attitudes towards manufacturer brands as well as private labels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bargh, J.A., Chaiken, Sh., Govender, R., Pratto, F. (1992). The Generality of the Automatic Attitude Activation Effect. Journal of Personality & Social Psychology, 62 (6), 893-912.
 2. Blanton, J., Jaccard, J., Klick, B., Mellers, G., Mitchell, Ph., Tetlock, E. (2009). Strong Claims and Weak Evidence: Reassessing the Predictive Validity of the IAT. Journal of Applied Psychology, 94, 3, 567-582
 3. Cacioppo, J.T., Kao, Ch.F., Petty, R.E., Rodriguez, R. (1986). Central and Peripheral Routes to Persuasion: An Individual Difference Perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1032-1043.
 4. Chaiken, S., Trope, Y. (1999). Dual-Process Theories in Social Psychology. New York: Guilford.
 5. Fazio, R.H., Sanbonmatsu, D.M., Powell, M.C., Kardes, F.R. (1986). On the Automatic Activation of Attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 229-238.
 6. Greenwald, A.G., Banaji, M.R. (1995). Implicit Social Cognition: Attitudes, Self-Esteem, and Stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 102, 4-27.
 7. Greenwald, A.G., McGhee, D.E., Schwartz, J.K.L. (1998). Measuring Individual Differences in Implicit Cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464-1480.
 8. Greenwald, A.G., Nosek, B.A., Banaji, M.R. (2003). Understanding and Using the Implicit Association Test: An Improved Scoring Algorithm. Journal of Social Psychology, 85 (2), 197-216.
 9. Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.
 10. Maliszewski, N. (2009). Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej. Ukryte i jawne wybory. Warszawa: Difin.
 11. Marciniak, B. (2016). Metodyczne aspekty pomiaru deklaratywnych i utajonych postaw (w druku).
 12. On Board PR Ecco Network (2014). Jak postrzegamy marki własne? Perspektywy rozwoju rynku private label w Polsce. Warszawa.
 13. Wilson, T.D., Lindsey, S., Schooler, T.Y. (2000). A Model of Dual Attitudes. Psychological Review, 107, 101-126.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu