BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Jacek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Warzocha Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Gamrat Ewelina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Konsumencka percepcja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu - na przykładzie firmy Danone
Consumer Perception of Corporate Social Responsibility in Business - on the Example of Danone
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 251-260, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Company image
Note
streszcz., summ.
Company
Danone Polska
Abstract
CSR (corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, definiowana jest jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która opiera się na świadomym i zrównoważonym działaniu. Współcześnie CSR jest ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej na rynku. Organizacje, podejmując decyzję o rozpoczęciu działań CSR, wpływają na pozytywne postrzeganie przedsiębiorstwa, co może być gwarancją większej stabilności funkcjonowania. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wyników badań dotyczących postrzegania i oceny działań CSR realizowanych przez firmę Danone. Z badań wynika, że dla znaczącej grupy respondentów CSR to dbałość o pracowników, dbałość o zdrowie, wspieranie potrzebujących, podnoszenie kultury oraz przestrzeganie zasad prawa. Ponad 40% badanych uważa, że świadomość, iż firma Danone realizuje działania CSR, ma wpływ na wybór przez nich tej marki spośród innych dostępnych ofert. (abstrakt oryginalny)

CSR which stands for Corporate Social Responsibility is a business responsibility defined as a concept of enterprise management which is based on a conscious and sustainable activity.^^ Nowadays CSR is an important factor of a competitive advantage on the market. Organizations which undertake the decision of launching CSR activities build a positive image of an enterprise, what may be a guarantee of greater stability of functioning. The aim of this study was to present the results of the research concerning perception and assessment of CSR activities realized by Danone. The results indicate that for majority of respondents CSR means care of employees, health and supporting the needy, increasing the culture and complying with the regulations of law. More than 40% of the respondents think that the awareness of the fact that Danone realizes CSR activities has an influence on their choice of the brand among other brands available on the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
  2. Enderle, G., Tavis, A.L. (1998). A Balanced Concept of the Firm and the Measurement of Its Long-Term Planning and Performance. Journal of Business Ethics, 17 (11), 1129-1144.
  3. https://www.danone.pl (8.02.2015).
  4. Kozłowski, W. (2008). Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej. Marketing i Rynek, 6, 9-14.
  5. Krukowska, M. (2012). Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu. Opole: Scriptorium.
  6. Rudnicka, A. (2012). CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu