BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nikodemska-Wołowik Anna Maria (Uniwersytet Gdański), Andruszkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Gdański)
Title
Uwarunkowania decyzji podejmowanych przez nabywców usług edukacyjnych w Polsce na tle tendencji międzynarodowych
Conditions of Decision Making Process by Customers of Educational Services in Poland Compared to International Trends
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 291-300, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Edukacja, Pokolenie Y, Komunikowanie marketingowe
Education, Generation Y, Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wobec zjawiska komercjalizacji usług edukacyjnych, zwłaszcza na poziomie pomaturalnym, konieczna jest intensyfikacja działań marketingowych podporządkowanych spójnej strategii oferenta tychże usług. Za cel niniejszego artykułu przyjęto wstępną identyfikację czynników decydujących o wyborze uczelni dokonanym przez osoby rozpoczynające pierwszą fazę edukacji akademickiej. Jego osiągnięciu służyły badania empiryczne zrealizowane na próbie 342 przedstawicieli segmentu określanego mianem generacji Y. Wyniki rzeczonych badań dowiodły, iż pozyskanie tej klienteli wymaga wdrażania innowacyjnych narzędzi komunikacji marketingowej przy jednoczesnym stosowaniu wybranych metod tradycyjnych. Ponadto wykazały, że obok bieżącego monitorowania dynamiki zachowań Millennials nieodzowne staje się wniknięcie w ich świat, aby zrozumieć motywy postępowania i uniknąć schematycznej, stereotypowej jego interpretacji. (abstrakt oryginalny)

The phenomenon of educational services' commercialization, especially at the post-secondary level shows that it is necessary to intensify marketing activities, which are subject to coherent strategy of the entire, often consisting of many various units, supplier of those services. The major goal of the article was an identification of major factors standing behind prospective students' decisions referring to the choice of a post-secondary education. According to the authors' empirical research findings carried out on the sample of 342 persons, implementation of innovative methods of acquiring an increasingly demanding clientele becomes essential especially nowadays when the recipients of those activities are representatives of the segment referred to as Generation Y. It is not enough to monitor the dynamics of the current attitudes of Millennials to the educational offer - one should penetrate their world, to understand the motives, and to design marketing communication tools for these demanding recipients.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cichoń, S. (2012). Szkoła wyższa na rynku usług edukacyjnych. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 3 (25), 11-27.
  2. Dostatnia, A. (red.). (2014). Raport: OMG! Czyli jak mówić do polskich milenialsów. Odyseja PR, Mobile Institute, Mexad.
  3. Goldman Sachs (2015). Millennials: Coming of Age. Pobrane z: www.goldmansachs.com/ our-thinking/pages/millennials/index.html (15.01.2016).
  4. GUS (2014). Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r. Warszawa.
  5. Lantos, G.P. (2014). Marketing to Millennials: Reach the Largest and Most Influential Generation of Consumers Ever. Journal of Consumer Marketing, 31 (5), 401-403.
  6. MNiSW (2013). Raport Szkolnictwo Wyższe w Polsce. Warszawa.
  7. Pabian, A. (2014). Produkt kształceniowy w kontekście tworzenia wartości na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Marketing i Rynek, 5, 21-29.
  8. Winograd, M., Hais, M.D. (2011). Millennial Momentum: How a New Generation is Remaking America. New Brunswick: Rutgers University Press.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu