BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacut Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zachowania nabywcze polskich e-konsumentów na rynku
E-Consumers' Buying Behaviours in Poland
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 319-328, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zachowania konsumenta, Handel elektroniczny, Postawy społeczne, Psychologia konsumenta, Zachowania nabywcze
Consumer behaviour, e-commerce, Social attitudes, Consumer psychology, Buying behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zachowania nabywcze e-konsumentów są zjawiskiem o znacznej dynamice, podlegającym istotnym zmianom dokonującym się wraz z szybko ewoluującą technologią teleinformatyczną. Szybko wzrasta wartość e-zakupów oraz odsetek konsumentów deklarujący ich dokonywanie, a także znaczenie internetu jako źródła informacji wykorzystywanego w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Możliwości oferowane przez technologie teleinformatyczne powodują przy tym, że internet staje się wygodnym instrumentem optymalizacji decyzji nabywczych konsumentów. Artykuł stanowi próbę identyfikacji podstawowych przejawów zachowań polskich e-konsumentów oraz uchwycenia tendencji w zakresie zmian tych zachowań na przestrzeni ostatnich lat. (abstrakt oryginalny)

E-consumers' buying behaviours are a dynamic phenomenon, changing significantly and simultaneously with fast evolving internet technology. The value of on-line purchases and the number of e-buyers is growing fast, as well as the significance of the internet as a source of information used by consumers in buying decision making process. The capabilities offered by new technologies make the internet a handy tool for optimizing the consumers' buying decisions. The paper aims to analyze the basic characteristics of polish e-consumers' behaviour and to identify trends in changes of these behaviours in recent years.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Consumer Barometer (2015). The Consumer Barometer Survey 2014/2015. Pobrane z: https://www.consumerbarometer.com (3.12.2015).
 2. Euromonitor (2015). Pobrane z: http://www.portal.euromonitor.com (23.11.2015).
 3. Gemius (2012). E-commerce w Polsce 2012 w oczach internautów. Pobrane z: https://www.ecommercepolska.pl (12.11.2015).
 4. Gemius (2014). E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska. Pobrane z: http://www.infomonitor.pl (12.11.2015).
 5. Gemius (2015). E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska. Pobrane z: https://www.gemius.pl (12.11.2015).
 6. Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne - szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków: Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji.
 7. GUS (2011). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Pobrane z: http://stat.gov.pl (15.11.2015).
 8. GUS (2014). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Pobrane z: http://stat.gov.pl (15.11.2015).
 9. GUS (2015). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2015 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl (24.11.2015).
 10. Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia, zachowania. Gliwice: OnePress.
 11. Kasriel-Alexander, D. (2015). Top 10 Global Consumer Trends for 2015. Euromonitor International. Pobrane z: http://go.euromonitor.com (9.11.2015).
 12. Mobile Institute (2015). mShopper, Polacy na zakupach mobilnych. Pobrane z: https://www.ecommercepolska.pl (3.12.2015).
 13. Opiniac (2015). Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce -2015. Pobrane z: http://opiniac.com (30.11.2015).
 14. Tkaczyk, J. (2015). Źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez e-konsumentów - Polska na tle innych państw UE. Marketing i Rynek, 8, 757-769.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu