BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sempruch-Krzemińska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kall Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Perchla-Włosik Aleksandra (Uniwersytet Wrocławski), Raciniewska Alicja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Zmiany w zachowaniach nabywców na rynku mody
Changes in Consumer Behaviour on the Fashion Market
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 371-380, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zachowania konsumenta, Konsument, Rynek odzieżowy, Zachowania nabywcze
Consumer behaviour, Consumer, Clothing market, Buying behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sektor odzieżowy to jedna z bardziej dynamicznie zmieniających się branż. Na polskim rynku obserwujemy liczne zmiany rzutujące na zachowania nabywców - ich preferencje, potrzeby i zachowania zakupowe. W artykule dokonany został przegląd najbardziej istotnych zmian, takich jak rosnące znaczenie marki, wzrost zainteresowania konsumentów nowymi segmentami rynku, rozwój segmentu mody luksusowej czy też wzrost znaczenia etyki w modzie. W opracowaniu zaprezentowane zostały częściowe wyniki interdyscyplinarnych badań nad sektorem mody.(abstrakt oryginalny)

Fashion sector is one of the most rapidly changing industries. On the Polish fashion market we observe many interesting changes with effects on the consumer's behaviour - their preferences, needs and buying behaviour. In the article a review of the most significant current trends was made (such as the growing importance of the brand, increasing consumer interest in new market segments, the dynamic development of the luxury fashion segment or the growing importance of ethics in fashion. The article presents partial results of interdisciplinary fashion studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Allegro (2015). Polska strojna. Pobrane z: https://magazyn.allegro.pl (10.11.2015).
  2. Gfk (2014). Polak ubrany 2014. Pobrane z: www.gfk.com (27.08.2015).
  3. Gordon, M. (2015). Moda w polskim e-commerce. Pobrane z: www.gemius.pl (21.11.2015).
  4. KPMG (2014). Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Pobrane z: www.kpmg.com (11.11.2015).
  5. MyBaze (2015). Young European Designers. Pobrane z: http://blog.mybaze.com (20.11.2015).
  6. Olins, W. (2004) Wally Olins o marce. Warszawa: Instytut Marki Polskiej.
  7. Rynek mody. Zobacz ile Polacy wydają na ubrania. Pobrane z: www.biztok.pl (27.08.2015).
  8. Szarota, P. (2008). Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnio zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu