BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suszek-Namroży Anna (Akademia Morska w Gdyni), Zabrocki Romuald (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Postawy i zachowania kobiet wobec innowacji produktowych na rynku kosmetycznym
Attitudes and Behavior of Women Towards Product Innovations on the Cosmetics Market
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 403-411, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Innowacje, Zachowania konsumenta, Kobieta, Rynek kosmetyków
Innovations, Consumer behaviour, Woman, Cosmetics market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rezultat badań oceny postaw i zachowań kobiet wobec innowacji produktowych na rynku kosmetycznym przeprowadzonych na terenie Trójmiasta na początku 2015 roku. Analiza wyników wykazała, że dla zdecydowanej większości respondentek produkty i zabiegi kosmetyczne są ważne w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Najczęstszymi powodami zakupu produktów kosmetycznych są: cena, własne preferencje i upodobania oraz innowacyjność. Zakup nowego produktu kosmetycznego najczęściej motywowany jest przez: chęć wyróżnienia się w środowisku, wiarę w lepszą skuteczność działania nowego produktu lub usługi oraz zastosowanie w jego produkcji nowego składnika lub materiału. Analiza wyników wykazała, że najczęściej o zakupie kosmetyku/zabiegu innowacyjnego decyduje cena.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research assessing the attitudes and behavior of women towards product innovation on the cosmetics market carried out on the Tri-City in early 2015. Analysis of the results showed that for the vast majority of the respondents products and beauty treatments are important in meeting the daily needs. The most common reasons for purchasing cosmetic products are price, their own preferences and tastes and innovation. Buying a new cosmetic product it is most often motivated by the desire to stand out in the environment, faith in a better effectiveness of a new product or service and use in its production of a new component or material. Analysis of the results showed that the most common of buying cosmetic/surgery innovative determines the price.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dietl, J. (1985). Marketing. Warszawa: PWE.
  2. Jazukiewicz, Z. (2007). Nano gorączka, Przegląd Techniczny, 6, 6-7.
  3. Komisja Europejska (2011). Zalecenie Komisji z 18.10.2011 dotyczące definicji nanomateriału. Dz.Urz. UE 2011/696/UE.
  4. Lundvall, B.Å., Vinding, A.L. (2004). Product Innovation and Economic Theory - User-Producer Interaction in the Learning Economy, Research on Technological Innovationand Management Policy. Elsevier Ltd. Book Series: Research on Technological Innovation, Management and Policy.
  5. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Placet.
  6. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: PWN.
  7. Rodewald, D. (2011). Charakterystyka produktów kosmetycznych z nanosrebrem dostępnych na polskim rynku. W: Interdisciplinary Scientific Conference for PhD Students (s. 876-882). Hradec Králové.
  8. Rodewald, D., Foltynowicz, Z. (2011). Nanokosmetyki jako nowy trend w przemyśle kosmetycznym. Świat Przemysłu Kosmetycznego, 4, 12-15.
  9. Szlecht, A., Schroede, G. (2010). Zastosowanie nanotechnologii w kosmetologii. W: G. Schroeder (red.), Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Warszawa: Cursiva.
  10. Wiszniewski, W. (1999). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz".
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu