BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilk Iwona (Politechnika Łódzka)
Title
Konsument na rynku usług ekoagroturystycznych
Consumer on the Ecoagritourism Services Market
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 435-443, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Konsument, Rynek turystyczny, Agroturystyka, Usługi turystyczne
Consumer, Tourism market, Agrotourism, Tourism services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zostały przedstawione oczekiwania ekoagroturystów w stosunku do wybranych aspektów oferty ekoagroturystycznej. Ekoagroturyści cenią sobie możliwość dostosowania nabywanej oferty turystycznej do swoich indywidualnych potrzeb. Dotyczy to również ceny usługi ekoagroturystycznej, w odniesieniu do której oczekiwana jest szeroka gama rabatów. Chcieliby oni także w trakcie pobytu mieć szeroki dostęp do żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi, jednak bez konieczności ponoszenia związanych z tym dodatkowych kosztów. Ekoagroturyści deklarowali też chęć osobistego angażowania się w trakcie pobytu w działania proekologiczne realizowane przez gospodarstwo. (abstrakt oryginalny)

The article presents the expectations of ecoagritourists towards chosen aspects of the ecoagritourism offer. Ecoagritourists appreciate the ability to customize the purchased tourism offer to their individual needs. This also applies to the price of ecoagritourism service, for which is expected to have a wide range of discounts. They also would like to have wide access to food produced organically during their stay, however, without having to incur the additional costs. Ecoagritourists also declared a personal desire to engage, during their holiday, in ecological activities carried out by the farm.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jóźwiak, J., Podgórski, J. (2006). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
  2. Privitera, D. (2010). The Importance of Organic Agriculture in Tourism Rural. Applied Studies in Agribusiness and Commerce - APSTRACT, 4, 59-64.
  3. Sobczyk, M. (2005). Statystyka. Warszawa: PWN.
  4. Ziółkowski, B. (2006). Rolnictwo ekologiczne a turystyka wiejska - próba modelowego ujęcia wzajemnych zależności. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51, 2, 224-229.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu