BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolny Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zachowania nabywcze w internecie e-konsumentów w Austrii, Niemczech i Szwajcarii
On-Line Purchasing Behavior of E-Consumers in Austria, Germany and Switzerland
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 445-457, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Konsument, Handel elektroniczny, Zachowania konsumenta
Consumer, e-commerce, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy, Austria, Szwajcaria
Germany, Austria, Switzerland
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunkowań zachowań nabywczych e-konsumentów w Austrii, Niemczech i Szwajcarii oraz przedstawienie wyników badań dotyczących zachowań nabywczych w internecie w tych krajach. W artykule wykorzystano wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych techniką ankiety on-line (WEB) w latach 2014-2015. Z przeprowadzonych badań wynika, że e-konsumenci z wybranych krajów europejskich są aktywnymi i świadomymi nabywcami produktów w internecie. Chętnie korzystają z internetowych źródeł informacji, a podstawowe czynniki determinujące zakupy w internecie to możliwość porównywania oferty różnych producentów oraz możliwość zakupu 24 godziny na dobę. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present selected determinants of e-purchasing behavior of consumers in Austria, Germany and Switzerland and to present the results of research of e-purchasing behavior. The article presents the results of field research conducted on-line survey (years 2014-2015). The research shows that e-consumers in selected European countries are active buyers of products on the Internet. They use of on-line information sources, and also fundamental determinants of on-line shopping is possible to compare offers various manufacturers and the opportunity to purchase 24 hours a day.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu (30.11.2015).
  2. http://ec.europa.eu/ (30.11.2015).
  3. http://ecommercenews.eu (30.11.2015).
  4. http://www.bfs.admin.ch (30.11.2015).
  5. Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia, zachowania. Gliwice: OnePress.
  6. Jaciow, M., Wolny, R., Stolecka-Makowska, A. (2013). E-consumer in Europe. Comparative Analysis of Behaviors'. Gliwice: OnePress.
  7. Maciejewski, G. (2015). Wybrane aspekty zachowań zakupowych konsumentów w Niemczech. Marketing i Rynek, 8, 358-369.
  8. Measuring the Information Society Report 2014 (2015). Switzerland: International Telecommunication Union.
  9. Stolecka-Makowska, A. (2015). Zachowania nabywcze e-konsumentów w Niemczech - studium badawcze. Marketing i Rynek, 8, 723-731.
  10. Wolny, R. (2015). Efekt ROPO w procesie zakupu usług konsumentów z Niemiec. Marketing i Rynek, 8, 849-859.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu