BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górski Piotr (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Kulturowe i polityczne uwarunkowania wzorów osobowych urzędnika państwowego w Polsce międzywojennej i ich implikacje dla zarządzania w administracji państwowej
Cultural and Political Factors of Patterns of Personality of Civil Servants in Interwar Poland and Their Implications for Management in Public Administration
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, nr 8, s. 5-15, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Urzędnik państwowy, Administracja publiczna, Zarządzanie, Zarządzanie administracyjne, Kultura polityczna
Public officials, Public administration, Management, Administrative management, Culture of politics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor ukazuje kulturowe i polityczne uwarunkowania wzorów osobowych urzędnika państwowego w Polsce międzywojennej. Uzasadnieniem badania wzorów osobowych w zarządzaniu jest ich funkcja w procesach socjalizacji, powiązania z kulturą organizacyjną oraz procesami zmian organizacyjnych. Podstawą empiryczną była analiza dwóch czasopism - Gazety Administracji Państwowej oraz Życia Urzędniczego. Analiza wzorów osobowych międzywojennych urzędników ukazuje zarówno uwarunkowania tych wzorów, jak i ich wpływ na relacje między kierownictwem resortu a urzędnikami w tym okresie. (abstrakt oryginalny)

This paper indicates the cultural and political factors of patterns of personality of civil servants in interwar Poland. The reason for research into patterns of personality in management is their role in the socialization process, their relationship with organizational culture, and organizational changes. The sources of empirical data was two magazines, Gazeta Administracji Państwowej (State Administration Newspaper) and Clerical Life Życie Urzędnicze. The analysis of two patterns of personality of civil servants in interwar periods in Poland shows the conditions of these patterns, as well as their influences for the relationship between civil servants and authorities of the Ministry of Internal Affairs in this period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck, U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Bell, D., 1994, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Górski, P., 2009, Między urzędnikiem a menedżerem. Środowisko naukowej organizacji wobec problemów administracji publicznej w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Górski, P., 2011, Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918-1939. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Hauswald, E., 1930, Ustrój studiów administracyjnych, Gazeta Administracji i Policji Państwowej, nr 15.
 6. Leszniewski, T., Wasilewski, K., 2013, Socjologia wychowania w Polsce - pytania o wymiar tożsamościowy subdyscypliny, Studia Socjologiczne, nr 2 (209).
 7. Ossowska, M., 1986, Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa.
 8. Rennison, B., 2007, Historical Discourses of Public Management in Denmark: Past Emergence and Present Challenge, Management and Organizational History, vol. 2 (1), s. 5-26, DOI 10.1177/1744935907076347.
 9. Sennett, R., 2009. Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 10. Sennett, R., 2010, Kultura nowego kapitalizmu, tłum. G. Brzozowski i K. Osłowski, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 11. Składkowski, S. (b.d.w), Kwiatuszki administracyjne i inne, Wydawnictwo LTW, Warszawa.
 12. Stosyk, S., 1929, Współczesny system biurowy w niemieckiej administracji publicznej, Gazeta Administracji i Policji Państwowej, nr 12.
 13. Swedberg, R. (ed.), 1996, Economic Sociology, Edward Elgar Publishing Comp, Cheltenham.
 14. Szacki, J., 2002, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Valtonen, H., 2007, Do Cultural Differences Matter? Entrepreneurial Attitudes in 20th-Century Business Leaders Autobiographies in Finland and the United States, Business and Economic History, online, nr 5.
 16. Włodarek, J., 1992, Socjologia wychowania w Polsce: rozwój problematyki badań w latach 1928-1988, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.8.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu