BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boratyńska-Sala Anna (Politechnika Krakowska)
Title
Banki "efektów" w teorii i praktyce TRIZ
Effectiveness of Database in the Theory and Practice of TRIZ
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, nr 4, s. 2-9, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Metoda TRIZ, Badanie efektywności, Bazy danych
TRIZ method, Research efficiency, Databases
Note
summ.
Abstract
Jednym z pierwszych ustaleń Henryka Altszullera, twórcy TRIZ, było odkrycie podstawowej prawidłowości w rozwoju systemów technicznych.[...] Klasycznym przykładem może być linia rozwoju silników do samolotów Spifire, które w chwili wejścia na rynek miały silnik o mocy 990 KM, a ostatnie modele z tym samym silnikiem osiągały 2070 KM mocy. Chcąc uzyskać większą moc, należałoby zbudować po prostu większy, a więc cięższy silnik. To zaś w lotnictwie oznacza konieczność zastosowania większych powierzchni nośnych, co spowoduje większy opór powietrza. Zachodzi tu sprzeczność dwóch wskaźników: mocy i ciężaru.(fragment tekstu)

The paper presents effectiveness of Database as one of the solution of Theory of Solving Innovative Problems (TRIZ). The rapid development of innovations is very hard for every company as the competition is very high. TRIZ proposes a method for new solutions development. The article describes problem of the functioning of the public hand dryers. Drying hands is the removal of water by the nomenclature of TRIZ. For such defined problem 42 solutions from the Database of physical effects can be found. The second example given in the article is a, problem of getting stuck with a moist clay snails in the trays. To solve this problem the effect of banks was used by the author. In a list of problems with their associated solutions in the form of physical, chemical and geometrical effects is given. The useful physical effects for removing contradictions which appear in technical systems were summarized.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altszuller H., Elementy teorii twórczości inżynierskiej. WNT, Warszawa 1983.
  2. Orłow M., TRIZ - to jest łatwe, Solon Prasa, 2011.
  3. Boratyńska-Sala A., Współczesny TRIZ - analiza funkcjonalna i trimming, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom 1, pod red. R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015, s. 26-37.
  4. Boratyńska-Sala A., Trizowski "idealny system techniczny" w zastosowaniu do organizacji zarządzania, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom 1, pod red. R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, s. 22-30.
  5. Boratyńska-Sala A., Algorytm pracy z projektami wynalazczymi, [w:] Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. Tom 2, pod red. E. Skrzypek. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2009, s. 123-134.
  6. Boratyńska-Sala A., Cooperation between TRIZ experts and business, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych . Polish Journal of Continuing Education", nr 2 (85), 2014, s. 56-65.
  7. Denisow S., Jefimow W., Zubariew W., Kustow W., Ukazatiel fiziczeskich efektow i jawlenij dla izobretateliej i racjonalizatorow, Obninsk 1977, s. 214, dostępny: http:/lib.web-malina.com/getbook.php?bid=1693.
  8. Sałamatow J., TRIZ. "Jak rozwiązać nierozwiązywalne". Podręcznik dla nauczyciela TRIZ. Wyd. "Proswieszczenije", Moskwa 2006.
  9. Boratyńska-Sala A., Knosala R., Jurczyk- Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu