BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makowska Marta (Warsaw University of Life Sciences)
Title
Kontrowersje związane z reklamowaniem leków : analiza porównawcza Polski i Stanów Zjednoczonych
Controversial Advertising of Medicines : a Comparison between Poland and the United States
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2016, vol. 19, nr 3, s. 155-168, bibliogr. 39 poz.
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Przemysł farmaceutyczny, Prawo farmaceutyczne, Reklama, Etyka
Pharmaceutical industry, Pharmaceutical law, Advertising, Ethics
Note
summ.
Country
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, United States of America (USA)
Abstract
Zakładać można, że surowsza regulacja dotycząca reklamy leków, trudniejszy do nich dostęp, przekłada się na większe bezpieczeństwo konsumentów. Jednak trzeba pamiętać, że restrykcyjne regulacje rządowe mogą powodować, że ludzie przestają się zastanawiać, nie podważają zasadności reklamy leków czując, że są dobrze chronieni. Gdy jednak regulacje rządowe są słabe i konsumenci o tym wiedzą, mogą bardziej ostrożniej podchodzić do promocji farmaceutyków. Celem poniższego artykułu jest opisanie głównych regulacji prawnych obowiązujących reklamy leków skierowane do publicznej wiadomości w Polsce i w USA oraz porównanie ich. Pokazane zostaną przykłady łamania legislacji i ilustracje naruszania zasad etycznych, które zdarzają się w obu tych krajach. Następnie zaprezentowane zostaną konsekwencje, jakie może mieć niewłaściwy marketing farmaceutyczny. (fragment tekstu)

For many years, the subject of aggressive marketing campaigns conducted by pharmaceutical companies has been raised in Poland. Drug ads are everywhere, on television, the radio, magazines and on the Internet. Therefore, it is extremely important is to ensure both their legal and ethical dimension. In my article I will present the differences between direct-to-consumer advertising of medicines in Poland and in the US. The dissimilarities result mainly from differences in legislation. In Poland the law is much stricter than in the US. For example, in the United States companies are allowed to advertise prescription drugs directly to patients. In the whole of the European Union, and thus in Poland, it is strictly prohibited. The article will present other regulations existing in Poland and in the United States and it will compare them. It will show examples of violations of the law and ethics in the advertising of medicine in both countries. It will briefly outline the negative consequences of unacceptable pharmaceutical marketing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnold D., J. Oakley, The Politics and Strategy of Industry Self-Regulation: The Pharma-ceutical Industry's Principles for Ethical Direct-to-Consumer Advertising as a De-ceptive Blocking Strategy, "Journal of Health Politics, Policy and Law" 2013, vol. 38, nr 3, s. 505-544.
 2. ASRC, NARB Panel Recommends Novartis Discontinue Claims that Excedrin Starts Reliev-ing Headache Pain Faster than Advil Claims at Issue Challenged by Pfizer Consumer Healthcare, 2012, http://www.asrcreviews.org/2012/01/narb-panel-recommends-no-vartis-discontinue-claims-that-excedrin-starts-relieving-headache-pain-faster-than-advil-claims-at-issue-challenged-by-pfizer-consumer-healthcare/.
 3. Blinkoff, S., K. Tabela, USA - Pharmaceutical Advertising 2015. International Comparative Legal Guides, 2015, http://www.iclg.co.uk/practice-areas/pharmaceutical-advertis-ing/pharmaceutical-advertising-2015/usa.
 4. Chaniecka K.A., A. Czerw, Płeć a postrzeganie reklamy telewizyjnej leków OTC, "Hygeia Public Health" 2013, nr 48, s. 509-514.
 5. CHPA, OTC Drug Advertising, 2015 http://www.chpa.org/OTCDrugAdvertising.aspx.
 6. Diehl S, B. Mueller, R. Terlutter, Consumer Responses Towards Non-Prescription and Pre-scription Drug Advertising in the US and Germany: They Don't Really Like It, but They Do Believe It, "International Journal of Advertising" 2008, nr 27(1), s. 99-131.
 7. Donohue J., A History of Drug Advertising: The Evolving Roles of Consumers and Consumer Protection, "The Milbank Quarterly" 2006, nr 84, s. 659-699.
 8. Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452, Ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycz-nych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
 9. Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 10. Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271, Prawo Farmaceutyczne.
 11. Faerber A.E., D.H. Kreling, Content Analysis of False and Misleading Claims in Television Advertising for Prescription and Nonprescription Drugs, "Journal of General Inter-nal Medicine" 2012, nr 29, s. 110-118.
 12. FDA, Cipher Pharmaceuticals Inc. Warning Letter, 2014, http://www.fda.gov/down-loads/Drugs/Guidance ComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivities-byFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/ UCM415228.pdf.
 13. FDA, Drug Applications for Over-the-Counter (OTC) Drugs, 2015, http://www.fda.gov/ drugs/developmentapprovalprocess/howdrugsaredevelopedandapproved/approvalap plications/over-the-counterdrugs/default.htm .
 14. FDA, Inspections, Compliance, Enforcement, and Criminal Investigations, Warrning Let-ters, Drugs, 2015, http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInfor mation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetter-stoPharmaceuticalCompanies/default.htm.
 15. FDA, Prescription Drug Advertising, http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consu mers/PrescriptionDrugAdvertising/default.htm.
 16. Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Decyzje i komunikaty, https://www.gif.gov.pl/pl/decy-zje-i-komunikaty/decyzje/decyzje.
 17. Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Decyzja z dnia 31.01.2011, znak: GIF-P-R-450/106-4/JD/10/11, 2011, https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/archiwum/ wstrzymanie-reklam/80,Rok-2011.html.
 18. Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Decyzja z dnia 26.04.2012, znak: GIF-P-R-450/14-2/JD/ 12,2012, https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/archiwum/wstrzy-manie-reklam/79,Rok-2012.html.
 19. Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Decyzja z dnia 11.09.2014, znak: GIF-P-R-450/46-2/ JD/ 14, 2014, https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/619,Decy-zja-z-dnia-11092014-znak-GIF-P-R-45046-2JD14.html.
 20. Frosch D., P.M. Kruger, R.C. Hornik, P. Cronholm, F. Barg, Creating Demand for Prescrip-tion Drugs: A Content Analysis of Television Direct-to-Consumer Advertising, "An-nals of Family Medicine" 2007, nr 1(5), s. 6-13.
 21. KPMG i IAA, Rynek reklamy telewizyjnej w Polsce po latach wychodzi na prostą, Warszawa 2015.
 22. Kravitz R.L., Direct-to-Consumer Advertising of Prescription Drugs, "The Western Journal of Medicine" 2000, nr 173(4), s. 221-222.
 23. Kula P., Pharmaexpert podsumowuje rynek apteczny w 2014 roku, 2015, http://www.apte-karzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1850&Itemid=79.
 24. Mack J., Increased DTC Advertising and Rising Drug Prices - Is There a Causal Link?, 2015, http://pharmamkting.blogspot.com/2015/11/increased-dtc-advertising-and-rising.html.
 25. Makowska M., Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego, CeDeWu, Warszawa 2010.
 26. Makowska M., Etyczne wyzwania współpracy studentów medycyny z przemysłem farmaceu-tycznym. Studium porównawcze sytuacji w USA i Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
 27. Marketing przy kawie, Koncerny farmaceutyczne mocno inwestują w reklamę. Aflofarm na czele peletonu, 2014, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1804.
 28. Michalski B., Ł. Sławatyniec, M. Duczyńska, K. Kęska, Prawo farmaceutyczne i refundacja leków, Walters Kluwer, Warszawa 2013.
 29. Mogull, S.A., Chronology of Direct-to-Customer Advertising Regulation in the United States, "American Medical Writers Association Journal" 2008, nr 23(3), s. 106-109.
 30. PAIiIZ, Sektor faramaceutyczny i biotechnologiczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Warszawa 2013.
 31. Rada Reklamy, Komisja Etyki Reklamy, https://www.radareklamy.pl/komisja-etyki-reklamy.
 32. Rada Reklamy, Uchwała Nr ZO 40/11 w sprawie reklamy firmy Novartis Poland Sp. z o.o., 2011, https://www.radareklamy.pl/uchwaly-ker/2011/uchwa a-nr-zo-40-11 -w-sprawie-reklamy-firmy-novartis-poland-sp-z-o-o.
 33. Rada Reklamy, Uchwała Nr ZO 64/14 w sprawie reklamy firmy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o., 2014, https://www.radareklamy.pl/uchwaly-ker/2014/uchwa a-nr-zo -64-14-w-sprawie-reklamy-firmy-pfizer-trading-polska-sp-z-o-o.
 34. Stange K.C., Time to Ban Direct-to-Consumer Prescription Drug Marketing, "Annals of Family Medicine" 2007, nr 5(2), s. 101-104.
 35. Szuba T., Ekonomka leku. Podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutów, "Aptekarz" 2003, vol. 11, nr 10, s. 257-292.
 36. Szuba T., Polityka leku w Polsce. "Aptekarz" 1994, vol. 2, nr 9, s. 379-386.
 37. Sudak I., My, Polacy, lekomani. Rekordowe wydatki na leki, groźne skutki reklam, "Gazeta Wyborcza" 2015, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17513743,My__Polacy__le-komani__Rekordowe_wydatki_na_leki__grozne.html#ixzz3uwzWsiDa.
 38. Ventola C., Direct-to-Consumer Pharmaceutical Advertising. Therapeutic or Toxic?, "Phar-macy and Therapeutics" 2011, nr 10(36), s. 669-684.
 39. Zarzeczna-Baran M., E. Bandurska, J. Pęgiel-Kamrat, A. Lewandowska, Wpływ reklamy na zakup leków dostępnych bez recepty, "Annales Academiae Medicae Gedanensis", 2013, nr 43, s. 77-87.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.3.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu