BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Regulski Jerzy
Title
Władza terenowa a reforma gospodarcza
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 53-67
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
Samorząd terytorialny, Reformy gospodarcze, Kryzys gospodarczy, Gospodarka przestrzenna, Samorządność, Planowanie gospodarcze, Kontrola społeczna, Polityka regionalna
Local government, Economic reforms, Economic crisis, Spatial economy, Self-government, Economic planning, Social control, Regional policy
Abstract
Procesy urbanizacji i pogłębiającego się społecznego podziału pracy prowadzę do koncentracji ludności, majątku i potencjału gospodarczego na obszarze miast. Działalność ludzi staje się w coraz większym stopniu uzależniona od istniejących warunków zewnętrznych, od środowiska społecznego, gospodarczego i przyrodniczego. Zależności te szczególnie silnie występuję w miastach. Sprawność funkcjonowania miast, będących złożonymi systemami społeczno-gospodarczymi, wpływa w istotny sposób na efektywność działań podejmowanych przez poszczególnych ludzi czy też ich zorganizowane grupy. Planowanie miast i kierowanie ich rozwojem nabiera więc coraz większego znaczenia dla gospodarki kraju i zaspokojenia potrzeb ludności. Trzeba to uwzględnić kształtując obecnie, w pracach nad reformą, przyszły ustrój gospodarczy kraju. Aby wprowadzane rozwiązania spełniły oczekiwania konieczne jest udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy istnieje związek między rozwojem sieci osadniczej i poszczególnych miast, a obecnym kryzysem i jeśli tak to na czym on polega? Nie ulega wątpliwości, że związek taki istnieje i że niedorozwój i złe funkcjonowanie miast stanowiło jedną z przyczyn kryzysu. Dużo trudniej jest jednak odpowiedzieć na to pytanie w sposób konkretny i udokumentowany. Badania naukowe miały zresztą charakter głównie normatywny: miały one wskazać, jak należy planować rozwój w przyszłości. W dużo mniejszym, i to wysoce niewystarczającym stopniu badano mechanizmy tego rozwoju, aby bez tego nie można wyjaśnić dlaczego jest właśnie tak, jak jest. Tylko badania to wyjaśniające mogą doprowadzić do zwiększenia wiedzy o naszej rzeczywistości i procesach kierujących jej rozwojem. Niemniej, próba sformułowania odpowiedzi na postawione wyżej pytanie, jest niezbędna. Podejmujemy ją więc tu, opierając się na tych badaniach, które są dostępne. Dopiero w drugiej części sformułujemy postulaty dotyczące niezbędnych, moim zdaniem, kierunków reformy władz miejskich, które powinny stać się w pełni odpowiedzialne za rozwój i etan innych miast. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu