BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyński Wacław
Title
O kilku uwarunkowaniach samorządu terytorialnego
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 74-76
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
Samorząd terytorialny, Polityka samorządu terytorialnego, Samorządność, Polityka regionalna, Instytucje samorządów terytorialnych
Local government, Local government policy, Self-government, Regional policy, Local government institutions
Abstract
Sprawa samorządu terytorialnego w Polsce jest od dawna i obecnie przedmiotem licznych kontrowersji. Najlepszym tego dowodem jest nie kończąca się dyskusja nad kolejnymi wersjami projektu ustawy o radach narodowych i samorządzie terytorialnym. Najogólniej jest to spór między zwolennikami szerokiego samorządu na zasadzie: "tyle samorządności ile możliwe, tyle centralizmu ile niezbędne", z różnej maści przeciwnikami tej idei, wyznającymi zasadę całkowicie przeciwstawną. Wszystkie argumenty tych ostatnich wyrastają z braku zaufania do obywatelskiej uczciwości i niewiary w myślenie kategoriami państwowymi w terenie. Niektórzy uczestnicy dyskusji pragnęliby jedynie "delegować" niektóre uprawnienia władz centralnych na rzecz samorządu niemal nie uznając podmiotowego charakteru tych organizacji. Jest rzeczą interesującą, że do przeciwników idei samorządu terytorialnego nie dotarły w praktyce argumenty wynikające z dokonywanych w ubiegłych latach analiz i studiów problemu, a wskazujące na fatalne skutki ograniczania samorządnej działalności gospodarczej w terenie. Szczególnie przykre są tendencje do fasadowości samorządu i do utrzymania nadrzędności tzw. organów wykonawczych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. J. Wierzbicki, Systemowe przesłanki aktywizacji gospodarki terenowej, w: Wybrane problemy aktywizacji organów terenowych, Poznań 1982.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu