BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Elżbieta
Title
Centrum - organa władzy i administracji terytorialnej - społeczeństwo
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 77-78
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
System społeczny, Władza, Instytucje, Instytucje samorządów terytorialnych, Samorząd terytorialny, Społeczeństwo
Social system, Power, Institutions, Local government institutions, Local government, Society
Abstract
Rolę organów terenowych w systemie społecznym wyrażają jasno relacje: centrum - organa terenowe oraz organa terenowe - społeczeństwo. Jeśli uprawnienia organów terenowych pochodzą z przekazania im przez centrum części jego uprawnień, gdy sprawują one swe funkcje z powołania ich przez centrum, to mamy do czynienia z terenowymi organami jednolitej władzy państwowej. Jeśli natomiast terenowe organa władzy pochodzą wyłącznie z wyboru społeczeństwa, bez dyrektyw centrum, organa te powołują własne organa administracji terenowej, które funkcjonują również bez dyrektyw centrum, to mają one charakter organów samorządowych, zgodnie ze znaczeniem terminu samorząd. Organa terenowe nie mogę być równocześnie jednym i drugim, gdyż to się wyklucza. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu