BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauli Urban (Cracow University of Economics / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland
Warunki pracy młodych samozatrudnionych w Polsce
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 6, s. 93-101, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Human Resource Management
Keyword
Samozatrudnienie, Zatrudnienie, Warunki pracy, Rynek pracy
Self-employment, Employment, Working condition, Labour market
Note
summ., streszcz.
Abstract
Ze względu na rosnący poziom bezrobocia wśród osób młodych w wielu krajach Unii Europejskiej podejmowane są liczne inicjatywy, mające na celu udzielenie niezbędnego wsparcia tej grupie pracobiorców. Działania te, w formie szczegółowych, a także ogólnych polityk realizowane są zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i lokalnym. Z drugiej jednak strony zmieniające się oczekiwania młodego pokolenia względem warunków pracy powodują, że poszukiwane są przez nich inne możliwości zawodowe, takie, które pozwolą na osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a osobistym. W artykule tym przedstawiono wyniki badań ukierunkowanych na analizę sytuacji zawodowej młodych samozatrudnionych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu Polski. Samozatrudnienie daje samodzielność, elastyczność i możliwość wykorzystania posiadanego kapitału ludzkiego w sposób zgodny z oczekiwaniami i z tego powodu może ono stanowić interesującą alternatywę dla zatrudnienia na umowę o pracę. (abstrakt oryginalny)

Many EU countries face problems with unemployment, especially affecting young people. That is why many policies on the European, country, and local level have been implemented to help young people find employment opportunities. On the other hand, changing the attitude to work of young people as well as their expectations cause them to search for other possibilities to achieve their desired work-life balance. The results of research aimed at analyzing the situation of self-employed youth in Europe are presented in this article. Running one's own businesses may become a valuable alternative for young people who would like to make use of their human capital, work independently, and achieve the expected balance between work and personal life. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baron A. and Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim, uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom [Managing human capital and achieving added value thanks to people], Oficyna a Wolters Kluwer business, Cracow.
 2. Green, F. (2013), Youth Entrepreneurship. Available at http://www.oecd.org/cfe/leed/youth_bp_finalt.pdf, accessed on August 20, 2015.
 3. International Labor Organization (2016), Current statistical guidelines available at http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/status-in-employment/current-guidelines/lang--en/index.htm.
 4. Lasocki, В. and Skrzek-Lubasińska, M. (2013), Samozatrudnienie w Polsce w 2012 r. [Self-employment in Poland in 2012], Central Statistical Office of Poland (GUS).
 5. Lemańska-Majdzik, A. (2009), Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia [Success factors in companies created through self-employment], Częstochowa: Publishing section of the Faculty of Management of the Technical University of Częstochowa.
 6. Lipka A. (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury [Investment in an organization's human capital in good and bad economic times], Wolters Kluwer Business Publishing House, Warsaw.
 7. Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji - pomiar i sprawozdawczość [An organization's human capital: Measurements and reporting], PWN Publishers, Warsaw.
 8. Masso, J. et al. (2015), "Mapping Patterns of Self-Employment: Secondary Analysis Synthesis Report", STYLE Working Papers, WP7.2. CROME, University of Brighton, Brighton. Available at http://www.style-research.eu/publications/.
 9. Marzec I., Jędrzejowicz P., Van der Heiden B.I.J.M., Bozionelos N., Knauth P., Scholarios D., and Van der Schoot E. (2009), "Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach" [ICT Specialists in Polish small and medium enterprises], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 3-4.
 10. OECD (2016), Glossary of Statistical Terms. Available at https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=779.
 11. Pauli U. (2015), "Working in SMEs as a Way of Enhancing Employability", Human Resource Management [Zarządzanie Zasobami Ludzkimi] Issue 6.
 12. Pocztowski, A., Buchelt, В., and Pauli, U. (2015), "Business Start-Ups and Youth Self-Employment in Poland: A Policy Literature Review", STYLE Working Papers, STYLE-WP7.1/PL. CROME, University of Brighton, Brighton. Available at http://www.style-research.eu/publications/working-papers.
 13. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human resource management], PWE Publishers.
 14. Sheehan, M. and McNamara, A. (2015), "Business Start-Ups & Youth Self-Employment: A Policy Literature Review Synthesis Report", STYLE Working Рареrs, STYLE-WP 60.
 15. Sheehan, M. et al. (2016), "Country Case Studies Synthesis Report", STYLE Working Papers, STYLE-WP 7.3/2015. CROME, University of Brighton, Brighton. Available at http://www.style-research.eu/publications/.
 16. The Future of Work - A Journey to 2022 (2014), PriceWaterhouseCoopers, < http://www.pwc.com/gx/en/issues/talent/future-of-work/journey-to-2022.html >.
 17. Van der Heijde С. M. and Van der Heijden В. I. J. M. (2006), "A Competence-Based and Multidimensional Operationalization and Measurement of Employability", Human Resource Management, Vol. 45, No. 3.
 18. Vigoda-Gadot, E. and Meiri, S. (2008), "New Public Management Values and Person-Organization Fit: A Socio-Psychological Approach and Empirical Examination among Public Sector Personnel", Public Administration, Vol. 86, No. 1, pp. 111-131.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu