BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roman Paweł
Title
Instrumenty finansowe w kierowaniu terenowymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 187-193
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, Przedsiębiorczość regionalna, Instrumenty finansowe zarządzania, Instrumenty finansowe, Finansowanie przedsiębiorczości, Finansowanie samorządu terytorialnego, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Public utility company, Regional entrepreneurship, Financial instruments of management, Financial instruments, Entrepreneurship financing, Local government financing, Enterprise management
Abstract
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są jednostkami gospodarującymi o specyficznych cechach, uniemożliwiających traktowanie ich na równi z przedsiębiorstwami innych gałęzi gospodarki narodowej. Cechami najbardziej rzutującymi na zakres ich wrażliwości na oddziaływanie parametrów ekonomicznych, a zwłaszcza instrumentów o charakterze finansowym, są: a) podstawowy charakter zaspokajanych potrzeb; b) prawie zupełny brak substytucyjności zaspokajających je usług materialnych. W tych warunkach zarówno dochodowa, jak i cenowa elastyczność zapotrzebowania na usługi miejskiej infrastruktury gospodarczej jest bardzo niska. Po ustawowym uregulowaniu ekonomiczno-organizacyjnego statusu przedsiębiorstw użyteczności publicznej pojawia się konieczność wypracowania na tej podstawie szczegółowych rozwiązań systemowych. Nasuwa się przy tym spostrzeżenie, że rozporządzenie wykonawcze do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych nie normuje w wystarczającej mierze rozwiązań systemowych w odniesieniu do tych przedsiębiorstw. Wynika to, jak się wydaje, z mylnego przekonania ustawodawcy o zasadniczym podobieństwie systemu funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw państwowych. Podobieństwo to - istotne w takich sprawach, jak schemat organizacyjny, horyzont planowania czy zestaw wskaźników służących do analizy działalności przedsiębiorstwa - jest bardzo ograniczone w odniesieniu do jego pozycji wobec odbiorców, do czynników kształtujących poziom kosztów i wynik finansowy, do możliwości wzrostu wydajności pracy itp. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.11.1981 w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. nr 31 poz. 170.
  2. Ustawa z 25.9.1981 o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. nr 24 poz. 122.
  3. Ustawa z 25.9.1981 o samorządzie załogi przedsiębiorstw państwowych. Dz.U. nr 24 poz. 123.
  4. Ustawa z 26.2.1982 o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. Dz.U. nr 7 poz. 54.
  5. Ustawa z 26.2.1982 o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, Dz.U. nr 7 poz. 55.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu