BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślik Jerzy (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Skala Agnieszka (Politechnika Warszawska)
Title
Nowe tendencje w kształceniu innowacyjnych przedsiębiorców
New Tendencies in Educating Innovative Entrepreneurs
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 309-322, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Horizons of Education
Issue title
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Keyword
Efektuacja, Innowacyjność przedsiębiorstw, Edukacja przedsiębiorcza, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Przedsiębiorca
Effectuation, Enterprise innovation, Entrepreneurial education, Entrepreneurship education, Entrepreneur
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza najnowszych doświadczeń i metod w szkoleniu i doradztwie dla początkujących innowacyjnych przedsiębiorców. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Po 2000 roku pojawiły się nowe koncepcje i podbudowane teoretycznie recepty na uruchomienie nowego biznesu, próbujące wyjaśniać, dlaczego znacząca liczba początkujących przedsiębiorców nie podejmuje decyzji zgodnie z modelem sekwencyjnym (procesowym), którego kwintesencją jest biznesplan. PROCES WYWODU: W artykule przedstawione zostały najnowsze, wybrane koncepcje dotyczące procesu podejmowania decyzji przez młodych, innowacyjnych przedsiębiorców: teoria efektuacji, lean startup oraz born to flip. Następnie omówione zostały praktyczne doświadczenia z realizacji programu szkolenia innowacyjnych przedsiębiorców opartego na metodologii lean startup, w szkoleniu zrealizowanym na zlecenie Centrum Przedsiębiorczości Smolna Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie listopad - grudzień 2015 roku. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Niezależnie od konkretnych form i technik szkolenia kandydatów na przedsiębiorców szczególnego znaczenia nabierają kompetencje przedsiębiorcze, takie jak otwartość na współpracę z klientami i part-nerami biznesowymi, a także elastyczność działania, przejawiająca się w umiejętnym dostosowaniu oferty produktowej do zmieniających się potrzeb odbiorców, oraz szybkie reagowanie na zagrożenia, ale i pojawiające się nowe możliwości, wynikające ze współpracy z partnerami. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Najnowsze wyniki badań nad procesem zakładania nowych firm mają istotny wpływ na metody szkolenia kandydatów na innowacyjnych przedsiębiorców. Wprowadzanie nowatorskich technik dydaktycznych nie oznacza jednak, że tradycyjne procesowe podejście, którego uosobieniem jest biznesplan, całkowicie straciło na znaczeniu. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The objective of the paper is to evaluate recent experiences in training and counseling offered to innovative startups. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: New theoretical constructs and guidelines for the efficient creation of innovative new ventures have been developed since 2000. Their development was triggered by an observation that the majority of young entrepreneurs do not follow a sequential (process) model reflected in the methodology of a business plan. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article discusses three most recent theoretical concepts related to the decision making process connected with launching innovative startups, namely: the effectuation theory, lean startup, and born to flip. Their presentation is followed by the description of practical experiences gained while implementing the training programme based on lean startup organized on request of Smolna Entrepreneurship Center (Municipality of Warsaw) in the period between November and December 2015. RESEARCH RESULTS: Irrespective of specific methods and training techniques, in the innovation-driven economy certain entrepreneurial skills are of crucial importance, and they include, for example, establishing links with potential and existing customers and business partners, flexibility reflected in quick adaptation of the product offer to the changing demands of customers, flexible reactions to unfavorable market developments, and new opportunities and inspirations triggered by cooperation with business partners. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The latest theoretical developments explaining the decision making process in launching innovative startups have been successfully implemented in training and counseling offered to people launching their first startups. While the training methods used become more sophisticated, it does not mean that the classic process approach with the business plan as the core tool has lost its utility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blank, S. (2013). Why the Lean-Start-up Changes Everything. Harvard Business Review, May, 3-9.
  2. Blank, S. i Dorf, B. (2013). Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Helion.
  3. Cieślik, J. (2006). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Warszawa: WAIP.
  4. Henrekson, M. i Sanandaji, T. (2014). Small business activity does not measure entrepreneurship. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(5), 1760-1765.
  5. Kurczewska, A. (2012). W jaki sposób myślą przedsiębiorcy? - czyli "Jeśli mogę kontrolować przyszłość, nie muszę jej przewidywać". e-mentor, 5, 20-24.
  6. Mäkimurto-Koivumaa, S. i Puhakka, V. (2013). Effectuation and causation in ntrepreneurship education. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 5(1), 68-83.
  7. Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. New Jersey: John Wiley & Sons.
  8. Ries, E. (2012). Metoda Lean Startup. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
  9. Sarasvathy, S. (2001). Causation and effectuation: toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243-263.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1534018
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu