BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinek Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Tomecki Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ryzyko polityczne inwestycji zagranicznych oraz możliwości jego ograniczania poprzez dwustronne umowy o ochronie i popieraniu inwestycji
Political Risk in Foreign Direct Investments and Its Reduction by Bilateral Investment Treaties
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2016, t. 47, nr 2, s. 171-199, tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Ryzyko polityczne, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Political risk, Foreign investment, Direct investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i istoty ryzyka politycznego w kontekście inwestycji zagranicznych oraz sposobu ochrony inwestorów zagranicznych przed ryzykiem politycznym, jakim są bilateralne umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na początku 2016 r. Przedmiotem badań były wybrane umowy BIT, których stroną jest Polska. (abstrakt oryginalny)

The first part of this paper focuses on the definition of political risk in foreign direct investments. The main objective of this paper is to present the role and the evaluation of the functioning of Bilateral Investment Treaties (BIT) in Poland. BIT's play an important role in polish economy. Research studies, that were conducted at the beginning of 2016, concen-trated on comparative analysis of selected BIT's. These studies bring interesting conclusions concerning BIT's in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baek K., Quian X. (2011), An Analysis on Political Risks and the Flow of Foreign Direct In-vestment in Developing and Industrialized Economies.
 2. Baskin J.B., Miranti P.J. Jr. (1997), History of Corporate Finance [w:] Cambridge University Press, 263-270, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511665219.
 3. Butler K., Joaquin D. (1998), A note on political risk and the required return on foreign direct investment, "Journal of International Business Studies", 29(3), 599-607, DOI: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490009.
 4. Czarny E., Menkes J. (2007), Napływ kapitału bezpośredniego do krajów rozwijających się - wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne, "Bank i kredyt", 8-9, 61-75.
 5. Comeaux P.E., Kinsella N.S. (1994), Reducing Political Risk in Developing Countries: Bilateral Investment Treaties, Stabilization Clauses, and MIGA & OPIC Investment Insurance, "New York Law School Journal of International and Comparative Law", 1-37.
 6. Fitzpatrick M. (1983), The Definition and Assessment of Political. Risk in International Business. A Review of the Literature, "The Academy of Management Review", 8(2), 249-254.
 7. Ginsburg R. (2013), Political Risk Insurance and Bilateral Investment Treaties: Making the Connection, "The Journal of World Investment & Trade", 14(6), 943-977.
 8. Gomez-Mera L., Kenyon T., Reis J. (2015), New Voices in Investment. A Survey of Investors from Emerging Countries. A World Bank Study, Washington.
 9. Griffin R., Pustay M. (2005), International Business. A Managerial Perspective. Fourth Edition [w:] Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey.
 10. Jakobsen J., Jakobsen T. (2011), Economic nationalism and FDI: The impact of public opinion on foreign direct investment in emerging markets, 1990-2005, "Society and Business Review", 6(1), 61-76, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/17465681111105841.
 11. Janicki P., Wunnava P. (2004), Determinants of foreign direct investment: empirical evidence from EU accession candidate, "Applied Economics", 36, 505-509.
 12. Kobrin S. (1979), Political Risk: A Review and Reconsideration, "Journal of International Business Studies", 19, 39-52.
 13. Komisja Europejska (2015), Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP). W kierunku umowy handlowej między UE a Stanami Zjednoczonymi.
 14. Mawanza W. (2015), An Assessment of the Political Risk management Strategies by Multinationals Corporations (MNCs) operating in Zimbabwe, "International Journal of Business and Social Science", 6(3), 117-127.
 15. MIGA (2014), World Investment and Political Risk 2013, Washington.
 16. Montero A. (2008), Macroecomic Deeds Not Reform Words: The Determinants of Foreign Direct Investment in Latin America, "Latin American Research Review" 43(1), 55-83.
 17. Najlepszy E. (2013), Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw [w:] PWE, Warszawa.
 18. Nolan M., Sourgens F., Totino Ch. (2011), Recent Trends In Public Political Risk Insurance Coverage, "Corporate Finance Review", 5-6, 13-18.
 19. Peterson L.E. (2004), Bilateral Investment Treaties and Development Policy-Making, International Institute for Sustainable Development, November.
 20. Robock S. (1971): Political Risk: Identification, and Assessment, "The Columbia Journal of World Business", 7-8.
 21. Schnitzer M. (2002), Debt v. Foreign Direct Investment: The Impact of Sovereign Risk on the Structure of International Capital Flows, "Economica", 69, 41-67.
 22. Sottilotta C.E. (2013), Political risk: concepts, definitions, challenges. Working Paper Series, SOG-WP6/2013, Luiss School of Government, Roma, April.
 23. Stiller D. (2014-2015), Political risks: How to effectively mitigate political risks, deal structure, financing and political risk insurance, "Journal of Airport Management", 9(2), 133-143.
 24. Szostak M. (1987), Nacjonalizacja przedsiębiorstw prywatnych w krajach trzeciego świata [w:] Monografie i Opracowania, SGPiS, nr 172, Warszawa, 22-195.
 25. UNCTAD (2000), Bilateral Investment Treaties: 1959-1999.
 26. UNCTAD (2012), Expropriation. Series on Issues in International Investment. Agreements II, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations, New York and Geneva.
 27. UNCTAD (2015), World Investment Report 2015. Overview. Reforming International Investment Governance.
 28. www.faculty.buffalostate.edu/qianx/index_files/PoliRiskFDI_Baek& (16.11.2015).
 29. www.in.reuters.com/article/maldives-india-gmr (08.12.2015).
 30. www.investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits (07.04.2016).
 31. www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2533701 (06.11.2015).
 32. www.sidley.com/experience/the-basics-of-bilateral-investment-treaties (07.04.2016).
 33. Vandevelde K.J. (2010), Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation. Oxford University Press.
 34. Vu L., Zak P. (2006), Political Risk and Capital Flight, "Journal of International Money and Finance", 25, 308-329.
 35. Yackee J.W. (2010), Do Bilateral Investment Treaties Promote Foreign Direct Investment? Some Hints from Alternative Evidence, "Virginia Journal of International Law", 51(2), 397-442.
 36. Yackee J.W. (2014): Political Risk and International Investment Law, "Duke Journal of Comparative & International Law", 24, 477-500.
 37. Vadlamannat K.C. (2012), Impact of Political Risk on FDI Revisited - An Aggregate Firm-Level Analysis. International Interactions. Taylor & Francis Group, LLC, 38, 111-139.
 38. Vandevelde K.J. (2005), A Brief History of International Investment Agreements. University of California, Davis. 12.157.2005, 157-194, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195388534.003.0001.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.010
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu