BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biga Bartłomiej (Cracow University of Economics)
Title
The Use of Governance Instruments in Health Policies of Developed Countries
Wykorzystywanie instrumentarium współzarządzania publicznego w polityce ochrony zdrowia w krajach rozwiniętych
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2016, nr 3 (54), s. 17-31, rys., tab., bibliogr. s. 29-30
Keyword
Ochrona zdrowia, Zarządzanie publiczne, Kraje wysoko rozwinięte
Health care protection, Public governance, High-developed countries
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Niniejszy tekst jest analizą wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze ochrony zdrowia w krajach rozwiniętych. Są one badane pod kątem realizacji postulatów koncepcji Governance. Celem opracowania jest także ukazanie wyników ww. analizy w formie katalogu dobrych praktyk, które mogą stanowić rekomendacje dla innych państw. Realizacja postulatów Governance jest bowiem szansą na zbudowanie efektywnych polityk w obszarze społecznym. Jak pokazują doświadczenia państw analizowanych w niniejszym tekście, takie podejście sprzyja kreowaniu systemu dającego społeczeństwu wysoką satysfakcję ze świadczonych usług bez destrukcji finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

This text is an analysis of selected aspects of public policies in the field of health care in developed countries. They are tested for implementation of the Governance concept. The aim of the study is to show the results of this analysis as a catalogue of good practices, which can provide recommendations for other countries, because implementation of governance is an opportunity to create effective policies in the social area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anell, A., Glenngard, A., Merkur, S. 2012. Sweden. Health system review. Health Systems in Transition, vol. 14, no. 5.
  2. Brest, A., Greenhalgh, T., Lewis, S., Saul, J., Carroll, S., Bitz, J. 2012. Large-system transformation in health care: a realist review. The Milbank Quarterly, vol. 90, no. 3, September 2012.
  3. Hutchison, B., Strumpf, E., Coyle, N. 2011. Primary health care in Canada: systems in motion. The Milbank Quarterly, vol. 89, no. 2, June 2011.
  4. Kodate, N. 2010. Events, public discourses and responsive government: quality assurance in health care in England, Sweden and Japan. Journal of Public Policy, no. 30.
  5. Kruszewska, X. 2009. Niemcy - systemy opieki zdrowotnej na świecie. [Germany - health care systems in the world.] Świat Lekarza, no. 5.
  6. Mossialos, E., Wenzl, M., Osborn, R., Anderson, C. eds. 2015. International profiles of health care systems 2014. London.
  7. Naiditch, M., Dourgnon, P. 2009. The preferred doctor scheme: a political reading of a French experiment of gate-keeping. Working paper. March 2009.
  8. Rothgang, H. 2010. The converging role of the state in OECD healthcare systems. In Rothgang, H. et al. The state and healthcare, comparing OECD countries. London.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu