BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurowczyk Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Obserwacja nieuczestnicząca video na przykładzie przeprowadzonego badania różnic w zachowaniach kobiet i mężczyzn w miejscu zakupu
Non-Participant Video Observation on the Example of Research of Differences in Consumer Behaviour between Women and Men in the Place of Purchase
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 92-102, rys., wykr., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Płeć, Sieci handlowe, Zakup
Consumer behaviour, Gender, Chain stores, Purchasing
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem rozważań jest przybliżenie techniki badań rynkowych NPVO - obserwacji nieuczestniczącej video. W opracowaniu przedstawiono etapy procesu realizacji i kontroli oraz uwarunkowania prawne. Opisano założenia metodologiczne zrealizowanego badania oraz zaprezentowano wybrane analizy i wnioski z zarejestrowanego materiału video. Omówiono również możliwości zastosowania kamer video w badaniach rynkowych. (abstrakt oryginalny)

An aim of this article is to present NPVO market research technique (non-participant video observation). The author presents the stages of the project management, control process and legal conditions of NPVO research. In the article, there are described the methodology and the selected analyses with conclusions. In the last part of the study, the author describes examples of the use of video cameras in market research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/386/j/pl/ [dostęp: 05.09.2015].
  2. Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR, oficjalna strona internetowa Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), http://www.ofbor.pl/public/File/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf [dostęp: 05.09.2015].
  3. Jurowczyk P. (2013), Płeć a proces podejmowania decyzji, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu