BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarczyk Stanisław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
System nowego marketingu w świetle krytyki jego podstawowego paradygmatu
A New Marketing System in the Light of the Critique of Its Basic Paradigm
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 103-114, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Marketing, Teoria marketingu, Funkcje marketingu, Instrumenty marketingowe
Marketing, Marketing theory, Marketing functions, Marketing instruments
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Krytyce naukowej został poddany dobrze znany, ale już przestarzały, podstawowy paradygmat marketingu określany jako koncepcja marketing mix (kompozycja działań marketingowych) skrótowo prezentowana przez symbole od 4P do 7P. Na podstawie tej krytyki zaproponowano w artykule nowy paradygmat marketingu, z którego wynika nowy zakres i sposób pojmowania marketingu. Nowy paradygmat obejmuje pięć głównych kategorii: ludzi, działania marketingowe, metody tych działań, środki pracy (w tym narzędzia) oraz wyniki działań. Podstawową kategorią są działania marketingowe. Są one zwykle ujmowane w jednorodne grupy, nazywane popularnie elementami marketingu. Działania marketingowe zostały podzielone na sześć charakterystycznych grup, które tworzą łącznie zintegrowany system marketingu. Wszystkie działania sklasyfikowano w trzech głównych grupach (funkcjach): działania zarządcze, przygotowawczo- integrujące oraz wykonawcze - po trzy na szczeblu strategicznym i szczeblu operacyjnym. Razem daje to sześć wspomnianych grup działań. (abstrakt oryginalny)

The paper critically considers the popular but outdated marketing paradigm known as the marketing-mix concept and represented by the symbols 4P-7P. On the basis of this critique, the old concept has been replaced by a new marketing paradigm which has a broader scope and different meaning. The new paradigm includes the following categories: people (marketers), marketing activities, methods of activities, means of work (including instruments), and results of activities. The most important category is activities known as marketing elements. The marketing activities have been divided into six specific groups that constitute an integrated system. The three following groups of activities (functions) may be found both at the strategic and operational level: managerial, preparatory-integrative and executory. Altogether, it provides the six mentioned groups of activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. (red.) (1999), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 2. Gieracz M. (2010), Marketing ubogo kojarzony, "Marketing w Praktyce", nr 2.
 3. Hunt S.D. (1991), Modern marketing theory: critical issues in the philosophy of marketing science, OH, Cincinnati, South-Western Publishing Company.
 4. Jain D.C., Maesincee S., Kotler Ph. (2002), Marketing nie stoi w miejscu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 5. Kaczmarczyk S. (2015), Budowa podstawowych kategorii nowego marketingu na podstawie krytyki starych paradygmatów, (w:) Gębarowski M., Gierczak A., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Wielowymiarowość współczesnego marketingu, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 6. Kaczmarczyk S., Pałgan R. (2008), Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, ODDK Gdańsk.
 7. Kaczmarczyk S. (red.) (2002), Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach, t. 1, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 8. Kuhn T.S. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Alethea, Warszawa.
 9. Lambin J.J. (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Mackiewicz H. (2003), Krytyka paradygmatu 4P, "Prace Naukowe Katedry Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni", nr 4.
 11. McCarthy E.J. (1971), Basic marketing. A managerial approach, wyd. 4, R.D.Irwin, Inc., Homewood, Illinois.
 12. McInnis D.J. (2011), A framework for conceptual contributions in marketing, "Journal of Marketing", Vol. 75.
 13. Niestrój R. (1996), Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Sargaent A. (2004), Marketing w organizacjach non-profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 15. Slyvotzky A.I., Morrison D.J., Andelman D. (2000), Strefa zysku, PWE, Warszawa.
 16. Stachak S. (2006), Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 17. van Waterschoot W., van den Bulte C. (1992), The 4P classification of the marketing mix revisited, "Journal of Marketing", No. 56.
 18. Wójcik T. (1965), Zarys teorii klasyfikacji, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu