BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Influence of the Context Marketing on the Effectiveness of the Content Marketing
Wpływ Context Marketingu na skuteczność Content Marketingu
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 128-136, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Marketing, Zarządzanie treścią, Strategia marketingowa, Efekt ROPO
Marketing, Content management, Marketing strategy, ROPO effect
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie sposobów na wzrost skuteczności content marketingu przez wykorzystanie działań context marketingu zmierzających do podniesienia rangi danej treści w oczach potencjalnego klienta. W opracowaniu wskazano na znaczącą pozycję strategii content marketingu w działaniach marketingowych, a także przedstawiono cele, które dzięki niej mogą być realizowane. Ponadto przedstawiono rolę człowieka, jaką pełni w marketingu treści, wskazując na obserwowane trendy zakupowe nazywane efektem ROPO i efektem ROTOPO. Następnie zaprezentowano kluczowe założenia context marketingu oraz wskazano na możliwości wykorzystanie jego narzędzi do realizacji strategii content marketingu w sposób skuteczniejszy. Realizacja celu opracowania została dokonana przez przeprowadzenie badań wtórnych literatury oraz dostępnych raportów. (abstrakt oryginalny)

This article aims to identify the ways to increase the effectiveness of content marketing through the use of context marketing tools aimed to make the content more desirable in the eyes of a potential customer. The study emphasises the significant position of the content marketing strategy in marketing activities and also shows the objectives that can be implemented with the help of this strategy. In addition, it presents the importance of customers in the content marketing, describing the observed purchasing trends called the ROPO and ROTOPO effect. The author presents the key assumptions of context marketing and indicates the possibility of the use of its tools to implement the content marketing strategy more effectively. The aim of the article was fulfilled by conducting a secondary research of the available literature and reports. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chalmers S. (2013), Content Marketing v's Context Marketing, The Inbound Marketing Blog Company, http://www.theinboundmarketingcompany.com.au/inbound-marketing-australia-blog/bid/118317/Content-Marketing-v-s-Context-Marketing [access: 03.12.2015].
 2. Content Marketing Expert (2014), Podręcznik content marketingu - Proste sposoby na zmianę twojego podejścia do marketingu, Warszawa.
 3. Content Marketing Insitute (2016), What Is Content Marketing?, http://contentmarketinginstitute.com [access: 05.03.
 4. Halvorson K., Rach M. (2012), Content Strategy for the Web, New Riders, USA.
 5. Lieb R. (2011), Content Marketing, QUE Publishing, Indianapolis.
 6. Lockwood M. (2013), The New Online Rule Book: Seven Elements of Context Marketing, HubSpot, Cambridge.
 7. Nangeroni S. (2013), More context on Context Marketing, Mktr2Mktr, http://mktr2mktr.com/getting-context-context-marketing/ [access: 02.12.2015].
 8. Olejniczuk A. (2012), Reklama. Psychologiczne aspekty wpływu marketingowych sztuczek, "Prace Instytutu Lotnictwa", nr 1(222).
 9. PageFair and Adobe (2015), 2015 Ad Blocking Report. The cost of ad blocking, http://downloads.pagefair.com/reports/2015_report-the_cost_of_ad_blocking.pdf [access: 03.12.2015].
 10. Peterson A. (2015), How to Target the Right Prospects at the Right Time - See more, Whittington Consulting, http://www.rickwhittington.com/blog/target-the-right-prospects-at-the-right-time/#sthash.gW0Ok2Di.dpuf [access: 03.12.2015].
 11. Pulizzi J. (2013), What Content Marketing's History Means for Its Future, Content Marketing Institute, Cleveland.
 12. Pulizzi J., Handley A. (2015), B2B Content Marketing 2015. Benchmarks, Budgets and Trends, Content Marketing Insitute, Cleveland.
 13. Siatka A. (2014), Context marketing - nowy król?, "Nowy Marketing", http://nowymarketing.pl/a/4343,context-marketing-nowy-krol [access: 03.12.2015].
 14. Stawarz B. (2014), Jak zostać starategiem content marketing, "Marketing w Praktyce", nr 10.
 15. Stawarz B. (2015), Content Marketing Po Polsku. Jak przyciągnąć klientów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Świerczak W. (2013), Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych, "Marketing i Rynek", nr 10.
 17. Vetter J. (2012), How to Use Context Marketing: Right Message, Right People, Right Time, Hoi Moon Marketing, http://www.hoimoonmarketing.com/laws-of-attraction/bid/137891/How-to-Use-Context-Marketing-Right-Message-Right-People-Right-Time [access: 02.12.2015].
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu