BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz (Uniwersytet Łódzki), Zaremba Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji
Fundamental Indexation on the Polish Stock Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 87-100, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Rynek kapitałowy, Rynek akcji, Indeks giełdowy, Koszty transakcyjne, Wartość fundamentalna, Indeksowanie fundamentalne
Capital market, Equity market, Stock market indexes, Transaction cost, Fundamental value, Fundamental indexation
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie koncepcji indeksowania fundamentalnego, czyli ważenia składników portfela inwestycyjnego przy pomocy wartości fundamentalnych, a także zweryfikowanie zasadności jej wykorzystania na polskim rynku akcji. Metodologia badania - W ramach badania tworzono portfele ważone fundamentalnie według wartości księgowej, zysków, sprzedaży oraz dywidend, a następnie ich wyniki oceniano przy pomocy wskaźników bazujących na modelu CAPM. Obliczenia objęły notowania polskich spółek z lat 2002-2015. Wynik - Portfele indeksowane fundamentalnie przynosiły historycznie wyższe stopy zwrotu aniżeli klasyczny portfel ważony kapitalizacją, jednak różnice nie były istotnie statystycznie. Relatywna przewaga utrzymywała się również po skorygowaniu wyników o ryzyko oraz koszty transakcyjne. Oryginalność/wartość - Jest to pierwsze badanie zagadnienia indeksowania fundamentalnego na polskim rynku akcji.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to present the concept of fundamental indexation and to test its applicability in the Polish market. Design/methodology/approach - We form portfolios weighted according to net profits, sales, book value, and dividends, and evaluate their performance with CAPM-based measures. The calculations are based on the performance of stocks in the Polish market within the years 2002-2015. Findings - Fundamentally indexed portfolios delivered higher risk-adjusted returns than a standard capitalization-weighted portfolio, but the differences were predominantly statistically insignificant. The abnormal performance remained positive after considering trading costs. Originality/value - It is the first study of the fundamental indexation in the Polish market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Almgreen R., Thun C., Hauptmann E., Li H. (2005), Direct estimation of equity market impact, Working paper, www.courant.nyu.edu/~almgren/papers/costestim.pdf (22.12.2015).
 2. Arnott R.D., Hsu J., Moore P. (2005), Fundamental indexation, "Financial Analyst Journal" vol. 61, no. 2, s. 83-99.
 3. Bender J., Briand R., Melas D., Subramanian R.A. (2013), Foundations of factor investing, www.msci.com/resources/pdfs/Foundations_of_Factor_Investing.pdf (21.12.2015).
 4. Blitz D., Swinkels L. (2008), Fundamental indexation: an active value strategy in disguise, www.master272.com/finance/ memoire_2014/strategies%20quantitatives/fundamental%20indexation/Blitz_Fundamental_Indexation. pdf (21.12.2015).
 5. Carrel L. (2008), Fundamental indexes, www.marketgrader.com/MGMainWeb/media/images/mgindexes/whitepaperonfundamentals. pdf (18.12.2015).
 6. De Moor L., Sercu P. (2013), The smallest stocks are not just smaller: Global evidence, "European Journal of Finance" vol. 21, no. 2, s. 51-70.
 7. Gibbons M.R. (1982), Multivariate tests of financial models: A new approach, "Journal of Financial Economics" vol. 10, no. 1, s. 3-27.
 8. Investment Technology Group (2013), "Global Cost Review" Q1, www.itg.com/marketing/ITG_GlobalCostReview_Q12013_20130725.pdf (22.12.2015).
 9. Korajczyk R.A., Sadka R. (2004), Are momentum profits robust to trading costs?, "Journal of Finance" vol. 59, no. 3, s. 1039-1082.
 10. Mayers D. (1976), Nonmarkatable assets, market segmentation, and the level of asset prices, "Journal of Finacial and Quantitative Analysis" vol. 11, no. 1, s. 1-12.
 11. Novy-Marx R., Velikov M. (2015), A taxonomy of anomalies and their trading costs, Working paper, http://rnm. simon.rochester.edu/research/ToAatTC.pdf (21.12.2015).
 12. Roll R. (1977), A critique of the asset pricing theory's tests Part I: On past and potential testability of the theory, "Journal of Financial Economics" vol. 4, no. 2, s. 129-176.
 13. Shanken J. (1985), Multivariate Tests of the Zero-Beta CAPM, "Journal of Financial Economics" vol. 14, no. 3, s. 327-348.
 14. Sharpe W.F. (1994), The Sharpe Ratio, "Journal of Portfolio Management" vol. 21, no. 1, s. 49-58.
 15. Sharpe W.F. (1964), Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, "Journal of Finance" vol. 19, s. 425-442.
 16. Sharpe W.F. (1966), Mutual fund performance, "Journal of Business" vol. 39, s. 119-138.
 17. Siracusano L. (2007), A fundamental challenge. Is there a better way to index?, "Journal of Indexes" vol. 10, no. 5, s. 24-35.
 18. Tamura H., Shimizu Y. (2005), Global fundamental indices - do they outperform market-cap weighted indices on a global basis?, www.nomura.com/resources/nam-europe/pdfs/global-fundamental-indices.pdf (21.12.2015).
 19. Walkshäusl C., Lobe S. (2010), Fundamental indexing around the world, "Review of Financial Economics" vol. 3, no. 19, s. 117-127.
 20. Waszczuk A. (2013). A risk-based explanation of return patterns-Evidence from the Polish stock market, "Emerging Markets Review" vol. 15, s. 186-210.
 21. Zaremba A. (2015), Inwestowanie w jakość na rynkach akcji w Europie Środkowo-Wschodniej, "Bank i Kredyt" vol. 46, nr 2 s. 165-190.
 22. Zaremba A., Konieczka P. (2015), Are value, size and momentum premiums in CEE emerging markets only illusionary?, "Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance" vol. 65, no. 1, s. 84-104.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu