BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwacka-Mokrzycka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Specyfika marketingu w agrobiznesie. Przegląd koncepcji
The Specifics of Marketing in Agri-Business. Overview of Concepts
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 305-313, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Agrobiznes, Marketing, Instrumenty marketingowe
Agrobusiness, Marketing, Marketing instruments
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem rozważań jest przedstawienie specyfiki agrobiznesu i zakresu instrumentów marketingowych wykorzystywanych na rynku żywnościowym. W artykule dokonano przeglądu różnych koncepcji gospodarki żywnościowej, definicji marketingu w agrobiznesie. Wskazano na występowanie wzajemnych związków substytucyjnych i komplementarnych pomiędzy instrumentami marketingowymi. Ustalono, iż potrzeba zastosowania odmiennego podejścia do marketingu produktów żywnościowych wynika przede wszystkim ze specyfiki i niejednorodności poszczególnych ogniw gospodarki żywnościowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the specifics of agribusiness and the scope of marketing instruments used in the food market. Different concepts of the food economy and definitions of agribusiness marketing are reviewed in the article. The substitutional and complementary mutual relationships between marketing instruments are indicated. Different approach to food marketing is connected with the specifics and heterogeneity of the food economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J. (1999), Marketing i zarządzanie w agrobiznesie, Oficyna Wydawnicza Politechniki w Rzeszowie, Rzeszów.
 2. Baker J. (1993), Marketing rolniczy, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 3. Branson R.E., Norvell D.G. (1983), Introduction to agricultural marketing, McGraw - Hill Book Company, New York.
 4. Cholewicka-Goździk K. (red.) (1997), Marketing produktów rolno-żywnościowych, FAPA, Warszawa.
 5. Domański T., Bryła P. (2010), Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa.
 6. Głowacki R. (1987), Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa.
 7. Gołębiewski J. (2003), Marketing żywnościowy na tle zmian w systemach dystrybucji, (w:) Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 8. Kapusta F. (2008), Agrobiznes, Difin, Warszawa.
 9. Karasiewicz G. (2001), Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Kohls R.L., Uhl J.N. (1990), Marketing of agricultural products, MacMillan Publishing Company, New York.
 11. Kos A., Szwacka-Salmonowicz J. (1997), Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warszawa.
 12. Małysz J. (1998), Łańcuch żywnościowy, (w:) Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 13. Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 14. Pilarczyk B., Nestorowicz R. (2010), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Walters Kluwer Polska, Warszawa.
 15. Pudełkiewicz E. (2011), Refleksje wokół koncepcji marketingu w agrobiznesie, "PEFiM", nr 54.
 16. Rhodes V.J. (1983), The agricultural marketing system, John Wiley and Sons, New York.
 17. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 18. Sznajder M., Przepióra A., Trębacz A. (1997), Marketing produktów rolno-spożywczych, Top Druk s.c., Poznań.
 19. Szwacka-Mokrzycka J. (2012), Marketing - mechanizmy gry rynkowej, SGGW w Warszawie, Warszawa.
 20. Tomczak F. (2004), Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolno-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH w Warszawie,Warszawa.
 21. Urban R. (2008), Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Woś A. (1996), Agrobiznes. Makroekonomika (t. 1), Key Text, Warszawa.
 23. Woś A. (red.) (1998), Agrobiznes. Mikroekonomia (t. 2), Key Text, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu