BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzesińska-Kowal Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rozwój handlu detalicznego w systemie franczyzowym w Polsce
Development of the Retail Franchise System in Poland
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 335-345, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Sieci franczyzowe, Sieci handlowe, Handel detaliczny
Franchising networks, Chain stores, Retail trade
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem rozważań jest przedstawienie zmian, które dokonały się po 1989 roku w sektorze handlu detalicznego w systemie franczyzowym w Polsce. Przedstawiono definicje i warunki funkcjonowania franczyzy. Wykorzystano dane z najnowszych raportów dotyczących handlu wewnętrznego i franczyzy. W badanym okresie nastąpił znaczący rozwój systemów franczyzowych w Polsce. Liczba sieci zwiększała się średnio około 20% rocznie. Ocenia się, że polski rynek franczyzy osiągnął już fazę dojrzałości, czego dowodem jest utrzymująca się przewaga krajowych sieci nad zagranicznymi. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the changes observed since 1989 in the retail sector in the franchise system in Poland. The definitions and conditions of the franchise system were presented. Data from the most recent reports on internal trade and franchise were used. It is concluded that in the analysed period there has been significant development of franchise systems in Poland. The number of networks increased on average about 20% per year. It is estimated that the Polish franchise market has already reached the stage of maturity, as evidenced by the continuing predominance of the national networks over foreign ones. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz A., Franchising (2004), Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Novaeres - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia.
 2. Cabaj-Bonicka J. (2010), Zagraniczne sieci franczyzowe w Polsce, www.franczyzawpolsce.pl [dostęp: 15.09.2010].
 3. Mendelson M., Acheson D. (1992), Franchising, Poltext, Warszawa.
 4. Kłosiewicz-Górecka U. (2015), Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski, IBRKK, POHiD, prezentacja na konferencji pt. Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, 02.03.
 5. Komańda M. (2011), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice.
 6. Tokaj-Karzewska A. (1999), Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Difin, Warszawa.
 7. Rozwój franczyzy w Europie (2016), http://franchising.pl/artykul/6325/rozwoj-franczyzy-europie [dostęp: 13.05.2016].
 8. Profit System (2000-2015), Raporty o franczyzie w Polsce, Warszawa.
 9. Stosio-Róg M. (2016), Franczyza na full, "Życie Handlowe", http://www.portalfmcg.pl/porady_ekspertow [dostęp: 13.05.2016].
 10. Top 10 sieci franczyzowych (2008), http://www.magazynhandel.pl [dostęp: 05.12.2008].
 11. Pokorska B. (2004), Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa.
 12. Raport o rynku franczyzy 2015 (2016), http://www.franchising.pl [dostęp: 03.03.2016].
 13. Wieczorek A. (2010), Profit System, http://franchising.pl/abc-franczyzy/162/definicja-franczyzy/ [dostęp: 15.09.2010].
 14. Wiśniewski M. (2016), Rodzaje franczyzy, Profit System, http://franchising.pl [dostęp: 05.03.2016].
 15. Wrzesińska J. (2011), Rozwój systemów franczyzowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW EIOGZ", nr 93.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu