BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Marka a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych
Brand vs. Company Value for Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 339-348, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Marka, Wartość marki, Wartości niematerialne, Wartość przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe
Brand, Brand value, Intangible asset, Enterprise value, Stock market companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja wpływu siły marki i wartości marki na kapitalizację rynkową oraz wskaźnik wartość rynkowa do wartości księgowej, dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych (polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu), metodę dedukcji i indukcji oraz analizę regresji panelowej. Wynik - W rezultacie przeprowadzonych rozważań w artykule wykazano statystycznie istotny wpływ siły marki i wartości marki na kapitalizację rynkową i wskaźnik wartość rynkowa do wartości księgowej badanych spółek. Oryginalność/wartość - Przedstawione treści stanowią pierwszą w literaturze polskiej analizę ekonometryczną wpływu siły marki i wartości marki na kapitalizację rynkową i wskaźnik wartość rynkowa do wartości księgowej dla spółek notowanych na GPW w Warszawie, przeprowadzoną na podstawie wieloletnich danych przekrojowo-czasowych. Wykazanie w artykule związków pomiędzy siłą i wartością marki a kapitalizacją przedsiębiorstw oraz wskaźnikiem P/BV, oprócz aspektów naukowych, ma bardzo duże znaczenie praktyczne, stanowiąc argument na rzecz opłacalności inwestycji w markę. (abstrakt oryginalny)

The notion that a strong brand is a key resource of a company, which may significantly contribute to the company value is gaining growing acceptance among scholars and business practitioners. The subject literature describes many results of studies which empirically confirm the relationships between global brands and the financial performance of companies. However, the evidence of such relationships for Polish local brands is rather scarce. This article presents the results of research on the contribution of local brands value and brand strength on capitalization and price to book value ratio of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw. Theoretical deliberations on the impact of the brand on company value have been empirically confirmed in the course of conducted research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker D. (1991), Managing Brand Equity, The Free Press, New York.
 2. Aaker D., Jacobson R. (1994), The Financial Information Content of Perceived Quality, "Journal of Marketing Research" vol. 31, s. 191-201.
 3. Barth M., Clement M., Foster G., Kasznik R. (1998), Brand Values and Capital Market Valuation, "Review of Accounting Studies" vol. 3, s. 41-68.
 4. Simon C., Sullivan M. (1993), The Measurement and Determinants of Brand Equity: A Financial Approach, "Marketing Science" vol. 12, s. 28-52.
 5. Conchar M., Crask M., Zinkhan G. (2005), Market Valuation Models of the Effect of Advertising and Promotional Spending: A Review and Meta-Analysis, " Journal of the Academy of Marketing Science" vol. 33, no. 4, s. 445- 460.
 6. Doyle P. (2008), Value-Based Marketing, Wiley, Chichester.
 7. Kerin R., Sethuraman R. (1998), Exploring the Brand Value - Shareholder Value Nexus for Consumer Goods Companies, "Journal of the Academy of Marketing Science" vol. 26, no. 4, s. 260-273.
 8. Koller T., Goddart M., Wessels D. (2005), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, Hoboken.
 9. Lane V., Jacobson R. (1995), Stock Market Reactions to Brand Extension Announcement: The Effects of Brand Attitude and Familiarity, "Journal of Marketing" vol. 59.
 10. Madden T., Fehle F., Fournier S. (2006), Brands Matter: An Empirical Demonstration of the Creation of Shareholder Value Through Branding, "Journal of the Academy of Marketing Science" vol. 34, no. 2, s. 224-235.
 11. Mizik N., Jacobsen R. (2005), Talk About Brand Strategy, "Harvard Business Review", September.
 12. Murphy J. (1990), Brand Strategy, Prentice Hall, New York.
 13. Ranking najcenniejszych polskich marek (2014), "Rzeczpospolita", dodatek z dnia 10 grudnia.
 14. Rust R., Ambler T., Carpenter G., Kumar V., Srivastava R. (2004), Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions, "Journal of Marketing", October, s. 76-89.
 15. Srivastava R., Shervani T., Faley L. (1998), Market-Based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis, "Journal of Marketing" vol. 62, s. 2-18.
 16. Tobin J. (1969), A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, "Journal of Money, Credit and Banking" vol. 1.
 17. Urbanek G. (2011a), Marka a wartość dla akcjonariuszy w okresie kryzysu finansowego 2008-2009, "Problemy Zarządzania" vol. 9, nr 1 (31), s. 155-169.
 18. Urbanek G. (2011), Wpływ marki na wartość dla akcjonariuszy na przykładzie wybranych spółek notowanych na WGPW, "Marketing i Rynek" nr 8, s. 29-35.
 19. Urbanek G. (2015), Wpływ marki na tworzenie wartości w bankach - wyniki badań wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 73, s. 511-521.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu