BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszkowska Eliza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego
The Use of Cluster Analysis to Identify the Time Framework of the Last Financial Crisis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 385-393, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Kryzys finansowy, Analiza skupień, Korelacja, Zmienność, Kryzys zadłużeniowy, Kryzys subprime
Financial crisis, Cluster analysis, Correlation, Variability, Indebtedness crisis, Subprime crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego lat 2007-2013. Zgodnie z tymi algorytmami grupowano spready pomiędzy stopami rynku międzybankowego a OIS. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów kryzysów finansowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzy subprime i występującego po nim kryzysu zadłużeniowego. Praca nawiązuje do wcześniejszej publikacji autorki. Uwzględnia inne dane, inny okres kryzysu i zmodyfikowaną metodologię - zamiast podziału próby na lata, podział na okresy równej długości. Dzięki temu nie skraca się znacząco szeregów i nie traci się dużej części informacji. (abstrakt oryginalny)

This paper uses cluster analysis in the field of multivariate statistics to test the period of the financial crisis of years 2007-2013.With these algorithms were grouped spreads between interbank market rate and the OIS. The author debates on the possibility of using this method to generate the timeframe of different periods on the interbank market. A real cluster analysis enabled the new observations about the subprime crisis and the occurring after debt crisis. The work refers to the previous publication of the author. It takes into account another data, another period of crisis and modified methodology - instead of attempting division for years, the time periods are of equal length. This algorithm does not shorten the series with losing part of information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blackburn R. (2008), The Subprime Crisis, "New Left Review" vol. 50, March-April.
 2. Buszkowska E. (2010), Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 3. Buszkowska E. (2015), Zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime, "Optimum. Studia Ekonomiczne" nr 4 (76), s. 85-102.
 4. Buszkowska E., Płuciennik P. (2013), Wpływ kryzysu subprime na polski rynek kapitałowy, "Ekonomiczne etyczne aspekty kryzysu gospodarczego" nr 1.
 5. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Kraków.
 6. Doman M., Doman R. (2014), Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym, Difin, Warszawa.
 7. Foster J.B., Magdoff F. (2009), The great financial crisis, causes and consequences, Monthly Review Press.
 8. Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt", nr 6.
 9. Migut G. (2009), Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku, http://www. statsoft.pl/portals/0/Downloads/Zastosowanie_technik.pdf.
 10. Pietrzykowski R., Kobus P. Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej, http://www.wne. sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2006_nr60_s301.pdf.
 11. Płuciennik P. (2012), Influence of the American Financial Market on Other Markets During the Subprime Crisis, "Folia Oeconomica Stetinensia".
 12. Płuciennik P. (2015), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na sytuację w polskim sektorze bankowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 75.
 13. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków.
 14. Thornton D.L. (2009), What the Libor-OIS Spread Says, "Economic Synopses" vol. 24, Federal Reserve Bank of St. Louis, https://research.stlouisfed.org/publications/es/09/ES0924.pdf (11.05.2009).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu