BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liss Michał (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Żółtowski Bogdan (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Łukasiewicz Marcin (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Kałaczyński Tomasz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Wilczarska Joanna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Analiza modalna prostego elementu konstrukcyjnego w ujęciu teoretycznym i eksperymentalnym
Comparison of Modal Analysis Method on the Example of Simple Construction Element in Theory and Experimental
Source
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2016, T. 79, s. 143-155, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza dynamiczna, Systemy CAD
Dynamic analysis, CAD systems
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wątpliwości związane z dokładnym odwzorowaniem modelu rzeczywistego z modelem wirtualnym stworzonym w programach CAD mogą mieć istotny wpływ na wyniki uzyskiwane z przeprowadzanych analiz dynamicznych na tych modelach. W niniejszym artykule przedstawiono efekty związane z przeprowadzoną analizą dynamiczną, opartej na teoretycznej analizie modalnej, w programie Autodesk Inventor, a eksperymentalną analizą modalną przeprowadzoną na rzeczywistym obiekcie. (abstrakt oryginalny)

Concerns relating to the accurate representation real model with virtual model created in CAD programs could have a significant effect on the results obtained from the analyzes of dynamic on these models. This article presents the results related the performed dynamic analysis, based on the theoretical modal analysis implemented in Autodesk Inventor and experimental modal analysis conducted on the real object. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Idziak P., Kowalski K., Analiza porównawcza wybranych środowisk CAD wykorzystywanych w obliczeniach elementów konstrukcyjnych maszyn elektrycznych, Poznań University of Technology Academic Journals, No 72, s. 185- 195, 2012.
  2. Kępczak N., Pawłowski W., Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna korpusu obrabiarki, Mechanik, Nr 8-9, s. 194-198, 2015.
  3. Kępczak N., Pawłowski W., Teoretyczne badania właściwości dynamicznych łóż obrabiarki wykonanych z żeliwa i hybrydowego połączenia żeliwa z odlewem mineralnym, Mechanik, Nr 8-9, s. 199-203, 2015.
  4. Nowak B., Modelowanie dynamiki układu kość - implant. Badania numeryczne i eksperymentalne, Praca doktorska, UKW, Bydgoszcz, 2009.
  5. Pawłowski W., Bojanowski S., Teoretyczna analiza modalna zespołu wrzeciennika przedmiotu szlifierki do otworów, Mechanik, Nr 11, s. 870-874, 2011.
  6. Rusiński E., Czmochowski J., Pietrusiak D., Problemy identyfikacji modeli modalnych stalowych ustrojów nośnych, Eksploatacja i Niezawodność, Vol. 14, No 1, s. 54-61, 2012.
  7. Sitek K., Syta S., Badania stanowiskowe i diagnostyka, WKiŁ, Warszawa, 2011.
  8. Uhl T., Komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji mechanicznych, WNT, Kraków, 1997.
  9. Żółtowski B., Badania dynamiki maszyn, Wydawnictwo MAKAR, Bydgoszcz, 2002.
  10. Żółtowski M., Operacyjna analiza modalna w badaniach konstrukcji budowlanych. Bydgoszcz 2012, Wydawnictwo UTP w Bydgoszczy, ISBN 978-83-64235-32-0.
Cited by
Show
ISSN
2451-4543
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu