BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiniak Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łodzki)
Title
Średnie koszty finansowania kredytem hipotecznym w Polsce w latach 1995-2014 : Implikacje dla nadzoru bankowego
The Average Cost of Mortgage Financing in the Years 1995-2014 : Implications for Banking Supervision
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 451-463, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Kredyt walutowy, Ryzyko kursowe, Kredyt hipoteczny, Kredyt mieszkaniowy, Koszty finansowania
Currency credit, Exchange risk, Mortgage credit, Housing loan, Financing costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest porównanie kosztów finansowania kredytem hipotecznym zaciągniętym w różnych okresach w latach 2001-2012 we franku szwajcarskim oraz złotym. Postawiono hipotezę: zaciągniecie kredytu denominowanego w CHF było znacząco tańsze w analizowanym okresie niż kredytu złotowego. Począwszy od 2001 roku kredyt denominowany w CHF jest tańszy w spłacie, licząc roczne koszty utrzymania. Im bliżej roku 2010, tym efektywność takiej formy finansowania jest mniejsza - na przykład w 2008 roku to około 22 tys. zł. Jednakże w perspektywie miesiąca oznacza to ratę kredytu niższą o 1,83 tys. zł. Wolumen udzielanych kredytów hipotecznych od roku 2008 drastycznie rośnie, powodując, że skala problemu znacznie wykracza poza 5-10 tys. osób, ale zaczyna dotykać 80-120 tys. osób. Problem kredytów walutowych staje się powoli przedmiotem debaty publicznej i poszukiwań rozwiązania politycznego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to compare the cost of funding a mortgage loan contracted at different times in the years 2001-2012 in the Swiss franc and gold. Hypothesised: taking out a loan denominated in CHF was significantly cheaper than in the period of the loan zloty. Since 2001 loans denominated in CHF is cheaper in repayment, excluding annual maintenance costs. What is closer to 2010, the effectiveness of this form of financing is lower, for example, in 2008, is about 22 thousand zł. However, in the next month installment loan means lower by 1.83 thousand zł. The volume of mortgage loans since 2008 drastically increases, making the scale of the problem goes far beyond the 5-10 thousand people but it starts to touch 80-120 thousand people. The problem of foreign currency loans is becoming a subject of public debate and the search for a political solution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biała księga kredytów frankowych w Polsce (2015), Związek Banków Polskich, Warszawa, marzec.
 2. Białek-Jaworska A. (2007), Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne, CeDeWu, Warszawa.
 3. Brown B., Peter M., Wehrmuller S. (2009), Swiss Franc Lending in Europe, Swiss National Bank.
 4. http://gazetadom.pl/nieruchomosci/1,73497,5679884,Ranking_kredytow_mieszkaniowych___wrzesien_2008.html (15.01.2016).
 5. Jak może wzrosnąć rata kredytu? (2015), Komisja Nadzoru Finansowego, 20 marca 2015, www.knf.gov.pl/Images/ KNF_ryzyko_stopy_procentowej_20-03-2015_tcm75-40899.pdf (15.01.2016).
 6. Jaworski W.L. (2010), Operacje bankowe, w: M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość - zagadnienia podstawowe, Poltex, Warszawa.
 7. NBP, www.nbp.pl (15.01.2016).
 8. Styczyński R. (2015), Waloryzowany kredyt hipoteczny, Warszawa.
 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe, Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1178.
 10. Wdowiński P. (2011), Ekonomiczna analiza popytu na kredyt w polskiej gospodarce, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 11. www.dknotus.pl/okiem-analityka/ktory-kredyt-jest-tanszy-w-chf-czy-pln (15.01.2016).
 12. www.money.pl (15.01.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu