BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wajda Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Działania międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego na przykładzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego
Activities of International Financial Institutions in the Situation of Instability of the Global Financial System - Examples of IMF and the World Bank
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 477-484, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Kryzys finansowy, Stabilność finansowa, Międzynarodowe instytucje finansowe
Financial crisis, Financial sustainability, International financial institutions
Note
streszcz., summ.
Company
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Światowy
International Monetary Fund (IMF), World Bank
Abstract
Celem przeprowadzonego badania jest próba oceny działalności głównych międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego. W pracy wykorzystano analizę danych udostępnionych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. W jej wyniku potwierdzono, iż instytucje, które dotychczas wspierały głównie państwa ubogie, nagle stały się wsparciem dla rozwiniętych krajów dotkniętych kryzysem. Taki efekt odbił się jednak niekorzystnie na dostępności do finansowania zewnętrznego krajów ubogich, które powinny być głównym beneficjentem omawianych instytucji. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was an attempt at assessing the operations of core international financial institutions in a situation of instability of the global financial system. The work was based on an analysis of data disclosed by the International Monetary Fund and the World Bank. The analysis revealed that the institutions which used to support mainly poor countries suddenly began to provide support to developed countries affected by the crisis. However, the effect had adverse impact on the availability of external funding to poor countries which should remain the core beneficiaries of those institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grotte M., Życieńska A. (2011), Międzynarodowy Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania, Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski, z. 254, Warszawa.
  2. Joyce J. (2000), The IMF and Global Financial Crises, "Challenge" vol. 43, no. 4, s. 88-107.
  3. MFW Query tool, www.imf.org/external/np/fin/tad/query.aspx (10.09.2015).
  4. Reforming the IMF and the World Bank, http://www.ox.ac.uk/research/research-impact/reforming-imf-and-worldbank (10.10.2015).
  5. Special Drawing Right (SDR), www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm (10.09.2015).
  6. Svedin L.M. (2009), Organizational Cooperation in Crises.
  7. The warning signs they missed, http://www.economist.com/blogs /freeexchange/2011/02/imf_and_crisis (10.09.2015).
  8. World Bank Group's Response to the Global Economic Crisis, http://siteresources.worldbank.org/EXTRGFC/Resources/Global_Econ_Crisis-full.pdf (14.11.2015).
  9. Xafa M. (2010), Role of the IMF in the Global Financial Crisis, "Cato Journal" vol. 30, no. 3.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu