BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotapski Roman (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala
Costs of a Treatment of the Patient Versus Cost Accounting of an Hospital
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 487-495, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Szpitalnictwo, Ochrona zdrowia, Finanse służby zdrowia, Rachunek kosztów
Hospital service, Health care protection, Health care finance, Cost accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszej publikacji jest wskazanie obszarów kosztów działalności szpitala oraz jego poszczególnych usług, które składają się w efekcie na koszty leczenia pacjenta. Metodologia badania - Publikacja została opracowana na podstawie autorskich wdrożeń systemów budżetowania i controllingu w dwóch publicznych szpitalach. Przeprowadzono również analizę literatury w zakresie rachunku kosztów szpitali. Wynik - Przedstawiono układ kalkulacyjny kosztów przykładowej procedury leczenia pacjenta na oddziale okulistycznym oraz składowe kosztów ,,łańcucha" leczenia pacjenta. Oryginalność/wartość - Wyspecyfikowano składniki kosztów ,,łańcucha" leczenia pacjenta, bez których praktycznie nie można policzyć kosztów jego leczenia. Bez tego etapu nie powiedzie się żadne wdrożenie szeroko rozumianego rachunku kosztów działalności szpitala. Tym samym trudno prowadzić realistyczną politykę finansowania podmiotów medycznych, w tym szpitali. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this study is to identify areas of operating costs of the hospital and its individual services that compose in the end the contribution of the cost of treatment of the patient. Design/methodology/approach - This publication has been prepared on the basis of author's implementations of budgeting and controlling systems in two public hospitals. An analysis of the literature in terms of costing hospitals. The analysis of the literature and the publication in the area of cost accounting of the hospitals was conducted. Findings - The result of this study is a presentation of calculation of costs of a medical procedure based on example of treating a patient for an eye unit and presentation of components of the "chain" of costs of a treatment of the patient. Originality/value - The presentation of cost elements from the "chain" of costs of a treatment of the patient without which there is no possibility to calculate the costs of treatment. Without this step fails any implementation of the widely understood cost accounting of the hospital. Thus, it is difficult to carry out a realistic policy of financing medical entities, including hospitals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chalastra M. (2013), Jak dostosować rachunek kosztów rzeczywistych do wymogów budżetowania w szpitalu, ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 12.
 2. Hass-Symotiuk M. (2008), Kalkulacja kosztów świadczeń medycznych, w: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, ODDK, Gdańsk.
 3. Horngren Ch.T., Foster G. (1991), Cost accounting a managerial emphasis, wyd. VII, Prentice-Hall International Editions, New Jersey.
 4. Horngren Ch.T., Datar S.M., Foster G. (2003), Cost Accounting A Managerial Emphasis, wyd. 11, Prentice Hall, New York.
 5. Jaruga A., Malc W., Sawicki K. (1990), Rachunek kosztów, wyd. III, PWE, Warszawa.
 6. Kotapski R. (2014), Jakie są koszty działalności oddziału szpitalnego, ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 9 (180).
 7. Kotapski R. (2014), Identyfikacja kosztów działalności szpitala i ich ewidencja na przykładach szpitali publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, ,,Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Kotapski R. (2015), Koszty utrzymania i eksploatacji bloku operacyjnego w szpitalu a koszty operacji pacjenta, "Controlling i Zarządzanie" nr 4.
 9. Kotapski R. (2015), Kalkulacja kosztów operacji pacjenta, ,,Controlling i Zarządzanie" nr 5.
 10. Pielaszek M. (2015), Kalkulacja i zarządzanie niewykorzystanym potencjałem w podmiotach leczniczych, ,,Controlling i Zarządzanie" nr 4.
 11. Sołtys D. (1996), Rachunek kosztów a controlling, w: Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu