BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Płynność, rentowność, dywidenda czy wielkość? : dominujące kryterium inwestycyjne inwestora instytucjonalnego na przykładzie państwowego funduszu majątkowego
Liquidity Profitability Dividend or Size? : the Dominant Investment Criteria of Institutional Investor on the Example of Sovereing Wealth Fund
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 573-582, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Państwowy fundusz majątkowy, Inwestycje finansowe, Giełda, Model logitowy
Sovereign wealth fund, Financial investment, Stock exchange, Logit model
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest próba wskazania głównego kryterium determinującego decyzje inwestycyjne wybranych państwowych funduszy majątkowych. Metodologia badania - W artykule do zbadania preferencji inwestycyjnych państwowych funduszy majątkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie zastosowano modele regresji logistycznej. Wynik - Uzyskane w toku badań własnych wyniki wskazują na płynność obrotu akcjami spółki jako główne kryterium wyboru spółek do portfela inwestycyjnego funduszy. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną, jaką niniejsze opracowanie wnosi do literatury przedmiotu, jest wskazanie różnic w preferencjach inwestycyjnych pomiędzy analizowanymi państwowymi funduszami majątkowymi. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to identify the main factor determining the investment decision of sovereign wealth funds. Design/methodology/approach - Using financial indicators of companies listed on the London Stock Exchange this paper employ logistic regression models to analyze investment preferences of sovereign wealth funds. Findings - The study indicates that stock liquidity is the main determinant in targeting companies for investment. Originality/value - The empirical findings point out to differences in investment preferences within the group of four sovereign wealth funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alhashel B. (2015), Sovereign Wealth Funds: A Literature review, "Journal of Economics and Business" no. 78, s. 1-13.
 2. Avendaño R., Santisi J. (2009), Are Sovereign Wealth Funds' Investments Politically Biased? A comparison with mutual funds, OECD Development Centre, Working Paper no. 283.
 3. Bernstein S., Lerner J., Schoar A. (2013), The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds, "The Journal of Economic Perspectives" vol. 27, no. 2, s. 219-238.
 4. Baran B. (2012), Znaczenie państwowych funduszy majątkowych na globalnym rynku kapitałowym, "Gospodarka Narodowa" nr 9, s.39-59.
 5. Boubakri N., Cosset J., Samir N. (2011), Sovereign wealth fund acquisitions: A comparative analysis with mutual funds, "International Finance Review" vol. 12, s. 355-389.
 6. Covrig V., Lau S., Ng L. (2006), Do domestic and foreign fund managers have similar preferences for stock characteristics? A cross-country analysis, "Journal of International Business Studies" vol. 37, s. 407-429.
 7. Dahlquist M., Robertsson G. (2001), Direct foreign ownership, Institutional investors and firm characteristics, "Journal of Financial Economics" vol. 59, no. 3, s. 413-440.
 8. Dong M., Robinson C., Veld C. (2005), Why individual investors want dividends, "Journal of Corporate Finance" vol.12, no. 1, s. 121-158.
 9. Ghahramani S. (2013), Sovereign wealth funds and shareholders activism: applying the Ryan-Schneider antecedents to determine policy implications, "Corporate Governance" vol. 13, no. 1, s. 58-69.
 10. Gruszczyński M. (2012), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Heaney R., Li L., Valencia V. (2011), Sovereign Wealth Fund Investment Decisions: Temasek Holdings, "Australian Journal of Management" vol. 36, no. 1, s. 109-120.
 12. Kotter J., Lel U. (2011), Friends or foes? Target selection decisions of sovereign wealth funds and their consequences, "Journal of Financial Economics" vol. 101, s. 360-381.
 13. Kamiński T., Obroniecki M., Wiśniewski P. (2015), Sovereign wealth funds in Eastern and Central Europe: scope and methods of financial penetration, "E-finanse" vol. 11, no. 1, s. 11-21.
 14. Kumar J. (2004), Does Ownership Structure Influence Firm Value? Evidence from India, "The Journal of Entrepreneurial Finance and Business Venture" vol. 9, no. 2, s. 61-93.
 15. Mietzer M., Schiereck D., Schweizer D. (2015), The role of sovereign wealth funds as activist or passive fund managers, "Journal of Assets Management" vol. 16, no. 5, s. 303-315.
 16. Tarczyński W. (2013), Ocena efektywności metod analizy portfelowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za lata 2001-2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe Ubezpieczenia" nr 761, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 537-550.
 17. Urban D. (2012), Czy państwowe fundusze majątkowe to źródło innowacji w systemie finansowym?, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 106, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 44-51.
 18. Urban D. (2012), Państwowe fundusze majątkowe jako nowy element w architekturze globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego, "Zarządzanie i Finanse" nr 4, s. 339-353.
 19. Urban D. (2016), Investment attractiveness of companies listed on the Warsaw Stock Exchange for Sovereign Wealth Fund, "Acta Oeconomica", artykuł przyjęty do druku.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-45
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu