BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biegańska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki), Jasiniak Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łodzki), Pluskota Anna (Uniwersytet Łodzki)
Title
Efekt zakotwiczenia w transakcjach fuzji i przejęć na przykładzie Polski
The Anchor Effect in Merger and Acquisition Transactions on the Example of Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 585-593, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Fuzje i przejęcia, Wartość przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Heurystyka zakotwiczenia
Mergers and acquisitions, Enterprise value, Corporation strategies, Anchoring heuristic
Note
streszcz., summ.
Abstract
Psychologiczne właściwości procesu dokonywania oceny przez ludzi mają fundamentalne znaczenie dla podejmowanych decyzji, w tym również decyzji inwestycyjnych. Celem artykułu jest analiza zależności między wartością akcji przed transakcją M&A, a prawdopodobieństwem osiągnięcia zysku po transakcji. Zdaniem Autorów, im mniejsza wartość akcji przed transakcją, tym wyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku. Badanie przeprowadzono w oparciu o dane 238 transakcji zawartych w okresie 2004-2014 na rynku polskim. (abstrakt oryginalny)

Psychological characteristics of processes of assessment by people have the fundamental importance in decision making, including investment decisions. This article aims to analyse the relation between the value of shares before the M&A transaction and probability of achieving profit after transaction. Authors state that the lower value of shares before transaction, the higher probability of profit. The research was based on the data collected of 238 M&A transactions conducted in the period 2004-2014 in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerwonka L. (2010), Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 4 (723), s. 31-37.
 2. Czerwonka L. (2010), Wpływ wezwań do sprzedaży akcji na stopę zwrotu z akcji spółek objętych ofertą przejęcia, w: Problemy gospodarowania w Polsce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 193-205.
 3. Czerwonka L. (2010), Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, "Przegląd Organizacji" nr 10, s. 33-36.
 4. Booz Allen, Hamilton (2001), Merger Integration: Delivering on the Promise.
 5. Burner R.F (2002), Does M&A Pay? A Survey of Evidence for the Decision-Maker, "Journal of Applied Finance" vol. 12, no. 1, s. 48-68.
 6. Falkowski A., Tyszka T. (2006), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
 7. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: An analysis of decision under risk, "Econometrica" vol. 47, s. 267-291.
 8. Lopes L. (1987), Between Hope and Fear: The Psychology of Risk, "Advances in Experimental Social Psychology" vol. 20, s. 255-295.
 9. Mitchell M.L., Stafford E. (2000), Managerial Decisions and Long-Term Stock Price Performance, "The Journal of Business" vol. 73, no. 3, s. 287-329.
 10. Schuler R., Jackson S. (2001), HR issues and activities in mergers and acquisitions, "European Management Journal" vol. 19, no. 3.
 11. Shefrin H., Statman M. (2000), Behavioral Portfolio Theory, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 35, s. 127-152.
 12. Thaler R.H. (1985), Mental accounting and consumer choice, "Marketing Science" vol. 4, s. 199-214.
 13. Thaler R.H. (1999), Mental accounting matters, "Journal of Behavioral Decision Making" vol. 12, s. 183-206.
 14. Thaler R.H. (2008), Mental Accounting and Consumer Choice, "Marketing Science" vol. 27, no. 1, s. 15-25.
 15. Tykocinski O.E., Israel R., Pittman T.S. (2004), Inaction inertia in the stock market, "Journal of Aplieed Social Psychology" vol. 34, s. 1116-1175.
 16. Zaleśkiewicz T. (2015), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-46
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu