BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klamut Elżbieta (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Taxation of Agricultural Farms - the Need for Therapy?
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 13-26, tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Terapia finansów
Keyword
Podatki, Podatek rolny, Podatek dochodowy, Rolnictwo
Taxes, Agricultural tax, Income tax, Agriculture
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Every country has the right to issue its own regulations regardd's accession to the Europeaning business activity, personal income or agricultural activity. After Polan Union, Polish agriculture should be competitive, hence the need to increase its efficiency. There is a question whether one of the elements of the improvement of the situation in Polish agriculture is the change of tax policy? The aim of this study is to analyse the problem of taxation of agricultural farms with income tax. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cullen J.B., Gordon R.H. (2002), Taxes and Entrepreneurial Activity: Theory and Evidence for the U.S., National Bureau of Economic Research. Working Paper 9015, Cambridge.
 2. Dziemianowicz R.I. (2007), Efektywność opodatkowania rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Warszawa.
 3. Dziemianowicz R.I., Przygodzka R. (2011), Podatek rolny i jego funkcje, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 94.
 4. Głuchowski J. (1999), Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne [w:] Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, Warszawa.
 5. Gomułowicz A. (2003), Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.
 6. Goraj L., Neneman J., Zagorski M. (2014), Raport Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 7. Grądalski F. (2006), System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 8. Gruziel K. (2008), Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych, wydawnictwo SGGW Warszawa.
 9. Hanusz A. (1996), Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń dochodów rolniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 10. Klamut E. (2016), Taxation of farming enterprises in Poland and the European Union - a comparative analysis, "International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability", vol. 1, No. 3, March 2016, Indonezja.
 11. Ogrodnik D. (2009), Podatek rolny w krajach europejskich, ZER, nr 3.
 12. Pawłowska-Tyszko J. (red.) (2013), Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 13. Podstawka M. (2000), System podatkowy w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. Rivoli J. (1965), Niech żyje podatek, Paryż.
 15. Rocznik Statystyczny 2014, Głowny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. Taxation trends in the European Union, Eurostat 2013.
 17. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. z 1993, nr 94, poz. 431 z p. zm.
 18. Wasilewski M., Gruziel K. (2008), Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych - konsekwencje zmian, "Wieś i Rolnictwo", nr 2.
 19. www.mf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu