BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy P. (Uniwersytet Gdański)
Title
Perspektywy rozwoju i współpracy euroregionalnej na wschodnim pograniczu Polski
Prospects for Development and Euroregional Cooperation on the Eastern Border of Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 655-664, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Euroregiony, Współpraca regionów przygranicznych, Ochrona środowiska, Rozwój, Państwa członkowskie
Euroregions, Region cross-border cooperation, Environmental protection, Development, Member states
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstract
Cel - Przedstawienie roli euroregionów w rozwoju współpracy transgranicznej w Europie na przykładzie współpracy na wschodnim pograniczu Polski oraz zidentyfikowanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną w latach 2014-2020. Metodologia badania - Analiza aktów prawnych, analiza literatury, analiza sprawozdań opublikowanych przez rząd i Unię Europejską. Wynik - W wyniku przeglądu literatury i dokumentów publikowanych przez państwa członkowskie UE powstało syntetyczne opracowanie przedstawiające aspekty prawne, ekonomiczne i instytucjonalne dotyczące współpracy transgranicznej, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne w ramach euroregionów. Oryginalność/wartość - Artykuł rozszerza i porządkuje wiedzę w zakresie funkcjonowania euroregionów w Unii Europejskiej i pozwala spojrzeć krytycznie na rozwój współpracy transgranicznej w Europie i Polsce. Opisane wyniki analiz mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych badań prowadzonych przez autora. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The presentation of the Euroregions role in the development of cross-border cooperation in Europe with reference to eastern borderland of Poland and identification the European Union's financial instruments supporting cross-border cooperation in 2014-2020. Design/methodology/approach - Analysis of legal acts, literature, reports published by the government and the European Union. Findings - The review of literature and documents published by the EU members created synthetic elaboration presenting legal, economic and institutional aspects of cross-border cooperation, which involved regional and local communities within the framework of the Euro-regions. Originality/value - The article expands and organizes knowledge in the area of the Euroregions functioning in the European Union and allows to take a critical look at the development of cross-border cooperation in Europe. The described analysis results are partial and are part of wider research carried out by the author. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bałtowski M. (1996), Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, Norbertium.
 2. Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości (2014), red. M. Gwizda, M. Kosewska-Kwaśny, S. Żółciński, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Gwizdała J. (2015), Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie, w: Zarządzanie Finansami. Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Gomółka K. (2006), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Warszawa.
 5. Koszyk-Białobrzeska R., Kisiel R. (2008), Euroregionalna współpraca i integracja na przykładzie Euroregionu Bałtyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 6. Melendowski W., Ratajczak M. (2000), Euroregion. Polski krok do integracji, Alta 2, Wrocław.
 7. Melendowski W., Szczepniak M. (1998), Euroregiony - pierwszy krok do integracji europejskiej, Alta 2, Wrocław.
 8. Perkowski M. (2010), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.
 9. Przyborowska-Klimczak A., Staszewski W.S., Wrzosek S. (2000), Prawno-międzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski. Wybór dokumentów, Białystok.
 10. Radek R. (2011), Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 11. Sikorski J. (2005), Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 12. Starzyk K. (2005), Gospodarcze sąsiedztwo Polski w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 13. Toczyński W. (1998), Międzynarodowa współpraca regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-52
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu