BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworek Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kuczmarska Magdalena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Kreowanie klimatu inwestycyjnego na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego
Creating Investment Climate by Local Authorities to Attract Foreign Direct Investors to the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 665-677, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Samorząd terytorialny, Klimat inwestycyjny, Atrakcyjność inwestycyjna
Foreign investment, Local government, Investment climate, Investing attractiveness
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące aktywności władz samorządowych województwa kujawsko pomorskiego na rzecz kreowania klimatu inwestycyjnego sprzyjającego napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Artykuł został podzielony na dwie zasadnicze części. W pierwszej zaprezentowano skalę napływu kapitału zagranicznego do województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast w drugiej - wyniki badania zrealizowanego w 2015 roku przez zespół Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. (abstrakt oryginalny)

The article presents some of the issues related to creating investment climate by local authorities to attract foreign direct investors to the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. The problems discussed in this article are presented in two main parts. The first part focuses on the scope of foreign capital inflow to the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. The second part presents the results of a survey conducted under research project entitled "Foreign Direct Investment in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship" conducted by a team of Nicolaus Copernicus University of Toruń, Poland in the year 2015. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014 (2014), red. M. Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 2. Czaplewski L., Grzegorzewski A., Kujawka M. (2005), Stymulanty i destymulanty podejmowania przez inwestorów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu), red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 3. Domański B., Jarczewski W. (2006), Cel i zakres opracowania, w: Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, red. B. Domański, W. Jarczewski, Departament Gospodarki i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 4. Dziemianowicz W. (2008), Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 5. GUS (2004a), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1993-2002, Warszawa.
 6. GUS (2004b), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa.
 7. GUS (2005), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Warszawa.
 8. GUS (2006), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa.
 9. GUS (2007), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa.
 10. GUS (2008), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa.
 11. GUS (2009), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, Warszawa.
 12. GUS (2010), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku. Warszawa.
 13. GUS (2011), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku, Warszawa.
 14. GUS (2012), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 roku, Warszawa.
 15. GUS (2013), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012 roku, Warszawa.
 16. GUS (2014), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku, Warszawa.
 17. GUS (2015), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 roku, Warszawa.
 18. Godlewska-Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Czernecki M., Typa M. (2014), Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport syntetyczny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 19. Jarczewski W. (2006), Rola władz lokalnych w kreowaniu klimatu inwestycyjnego, w: Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, red. B. Domański, W. Jarczewski, Departament Gospodarki i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 20. Jaworek M., Kuzel M., Aktywność jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w przyciąganiu inwestorów zagranicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 62.
 21. Jaworek M., Szóstek A. (2012), Aktywność jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w pozyskiwaniu kapitału zagranicznego, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 22. Karaszewski W., Siemińska E., Jaworek M., Czaplewski L., Kuzel M., Szałucka M., Szóstek A., Kuczmarska M., Kokosińska M. (2015), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń.
 23. Kola-Bezka M., Kuzel M., Sobczak I. (2009), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko- -pomorskim. Stan i znaczenie kapitału zagranicznego dla gospodarki województwa, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 24. Kosiedowski W. (2005), Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 25. Kosiedowski W. (2008), Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 26. Lizińska W. (2012), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 27. Pakulska T. (2012), Konkurencyjność bezpośrednia regionów a rozwój przedsiębiorczości, w: Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 28. Pietrzak I. (2002), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Szałucka M., Szóstek A. (2012), Stymulanty i destymulanty podejmowania przez inwestorów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w województwie kujawsko-pomorskim, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 30. The World Bank (2004), World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone, Oxford University Press, New York.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-53
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu