BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbiński Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Model przychodowy w kształtowaniu modelu biznesu
Revenue Model in Designing Business Model
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 851-868, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Modele biznesowe, Przychody, Ceny
Business models, Revenue, Prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto istotny problem dotyczący kształtowania przychodów ze sprzedaży w ramach nowo projektowanego modelu biznesowego. W pierwszej kolejności zdefiniowano model biznesowy, a następnie zaprezentowano proces kształtowania przychodów i cen sprzedaży w projektowaniu modelu biznesowego. W artykule przedstawiono w szczegółowy sposób listę potencjalnych sposobów kształtowania przychodów, które zostały zastosowane przez wiele przedsiębiorstw. Następnie zaprezentowano podejście do wyznaczania cen sprzedaży w modelach biznesowych tworzących unikatową wartość dla klientów lub w modelach biznesowych dostarczających klientom wartość po niskich kosztach krańcowych. Na końcu odniesiono się do roli kosztów w kształtowaniu cen sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

In the article author tries to scrutinize the problem relating to designing the revenue model as a part of business model. Firstly, author defines the business model and then he passes to the process of revenue model definition. In the article there are depicted the most important ways of designing revenue model, that were chosen by different companies operating within innovative business models. Then there are described the ways of price setting within business models creating unique value for customers and within business models delivering value for customers incurring very low marginal costs. At the end, the author relates cost calculation to price setting process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah A. (2004), Business Models. A Strategic Management Approach. McGraw-Hill-Irwin, New York.
 2. Chesbrough H., Rosenbloom R.S. (2002), The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox corporation's technology spin-off companies, "Industrial and Corporate Change" vol. 11, no. 3.
 3. Dubosson-Torbay M., Osterwalder A., Pigneur Y. (2001), eBusiness Model Design, Classification and Measurements, "Thunderbird International Business Review" vol. 18, April.
 4. Isaac R.M., Lightle J.P., Norton D.A. (2015), The pay-what-you-want business model: Warm glow revenues and endogenous price discrimination, "Journal of Behavioral and Experimental Economics" no. 57.
 5. Jelassi T., Enders A. (2005), Strategies for e-Business. Creating Value through Electronic and Mobile Commerce. Concepts and Cases, Pearson Education Limited, London.
 6. Magretta J. (2002), Why Business Models Matter, "Harvard Business Review", May.
 7. Phillips R.L. (2005), Pricing and Revenue Optimization, Stanford University Press, Stanford.
 8. Timmers P. (1999), Business Models for Electronic Commerce, John Wiley & Sons, Chichesters.
 9. Rifkin J. (2014), The Zero Marginal Cost Society, Palgrave MacMillan, New York.
 10. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2012), Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 11. Sztucki T. (2000), Marketing przedsiębiorcy i menedżera. Rynek - Marketing - Nabywca. Strategie Marketingowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-67
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu