BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuryłek Zbigniew (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Specyfika i wpływ mezzanine capital na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw
Specifics and Influence Of Mezzanine Capital on Financial Results in Polish Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 901-912, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Finansowanie mezzanine, Wynik finansowy, Fuzje i przejęcia, Wykup lewarowy
Mezzanine finance, Financial performance, Mergers and acquisitions, Leveraged buy-out (LBO)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono finansowanie hybrydowe, jakim jest mezzanine capital. Ukazano jego specyfikę i wpływ na osiągane wyniki przedsiębiorstw. W badaniu skupiono się na określeniu współzależności wybranych elementów rachunku wyników firm działających w Polsce, które pozyskały finansowanie mezzanine i przedstawiono konsekwencje wynikające z tego typu finansowania. (abstrakt oryginalny)

Research paper presents hybrid financing especially mezzanine capital. Moreover research consists influence of mezzanine capital on financial results in polish companies. Academic paper focuses on correlation between elements of financial statements at the beginning of using mezzanine capital. Results inform about financial situation in companies and consequences of raising hybrid financing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amon N.A., Dorfleitner G. (2013), The influence of the financial crisis on mezzanine financing of European medium- sized businesses - an empirical study, "Journal of Small Business & Entrepreneurship" vol. 26, no. 2, s. 169-181.
 2. Mikołajczyk B. (2012), Finansowanie mezzanine europejskich MSP, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska vol. XLVI, Lublin-Polonia.
 3. Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, "Journal of Financial Economics" vol. 13, no. 2, s. 187-221.
 4. Rosenthal S. (2006), Comparing mezzanine to alternative debt and equity products, "Briefings in Real Estate Finance" vol. 4, no.1, s. 65-73.
 5. Silbernagel C.D., Vaitkunas D. (2012), Mezzanine finance, Bond Capital.
 6. Węcławski J. (2006), Wykorzystanie mezzanine capital do pokonywania luki kapitałowej, (w:) Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu nr 1109, Wrocław.
 7. Baza finansowa Amadeus.
 8. Emerging Europe (2014/15), M&A Report, Dealwatch service.
 9. EVCA (2014), European Private Equity Activity.
 10. Financing SMEs and Entrepreneurs 2014: An OECD Scoreboard FINAL REPORT.
 11. Mezzanine Financing in Emerging Markets (2014), Emerging Markets Private Equity Association.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-70
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu