BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyński Zbigniew (Politechnika Łódzka)
Title
Parametryczny model estymacji kosztów produkcji
Parametric Model Estimating of Costs Production
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 949-964, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Estymacja, Koszty produkcji, Modele kosztów
Estimation, Production costs, Cost models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie w aspekcie teoretyczno-empirycznym metodyki budowy parametrycznego modelu estymacji kosztów produkcji. Metodologia badawcza przyjęta w niniejszej pracy to analiza literatury w zakresie rachunkowości zarządczej, zarządzania, inżynierii kosztów, statystki oraz analiza danych empirycznych pozyskanych z projektów prowadzonych przez autora. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest model funkcji kosztów wykorzystywany do parametrycznej estymacji kosztów produkcji. Innowacyjnością artykułu jest próba wypracowania własnej metodyki modelowania funkcji kosztów produkcji oraz doboru narzędzi statystycznych do osiągnięcia tego celu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is present in theoretical and empirical aspect methodology of construction the parametric model estimating of production cost. The research methodology adopted in this study is an analysis of the literature in the field of management accounting, management, cost engineering, statistics and analysis of empirical data obtained from projects carried out by the author. The result of the analyzes is cost functions model used for parametric estimating of the production costs. The innovation of this article is an attempt to develop a methodology for modeling the functions of production costs and the selection of statistical tools to achieve this. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dysert R. (2008), An Introduction to Parametric Estimating, "AACE International Transactions of The Annual Meeting".
  2. Horngren T.C., Datar M., Rajan M.V. (2012), Cost Accounting. A managerial Emphasis, Pearson Education Limited.
  3. Leszczyński Z., Jasiński T. (2015), Inżynieria kosztów, ODDK, Gdańsk.
  4. Rush C., Roy R. (2000), Analysis of cost estimating processes used within a concurrent engineering environment throughout a product life cycle, Proceedings of CE2000 Conference, Lyon, France, July 17-21.
  5. Rose A. (1982), An Organized Approach to Parametric Estimating, Transactions of the Seventh International Cost Engineering Congress.
  6. Stewart R., Wyskidsa R., Johannes J. (1995), Cost Estimator's Reference Manual, 2nd ed., Wiley Interscience.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-74
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu